Polityka

Ustrój polityczny w Polsce

Inne strony warte obejrzenia: http://gielda-spolek.pl/rejestracja-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/

Ustrój polityczny w PolscePolityka w Polsce opiera się na zasadach Republiki Demokratycznej, w której premier jest szefem rządu oraz systemu wielopartyjnego. Władzę wykonawczą sprawuje rząd. Władzę ustawodawczą sprawuje rząd oraz dwie izby parlamentu, Sejm i Senat. Sądownictwo w Polsce jest niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, który składa się z Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera. Jej członkowie są zazwyczaj wybierani spośród koalicji w izbie niższej parlamentu, sejmie, jednak wyjątki od tej reguły nie należą do rzadkości. Rząd oficjalnie zostaje ogłoszony przez prezydenta i musi przejść wotum zaufania w sejmie w ciągu dwóch tygodni. Władzę ustawodawczą sprawuje rząd i dwie izby parlamentu - sejmu i senat. Członkowie parlamentu są wybierani w reprezentacji proporcjonalnej, z zastrzeżeniem, że partie mniejszości etnicznych muszą uzyskać co najmniej pięć procent krajowego głosowania, aby przejść do niższej izby. Obecnie są reprezentowane cztery partie. Wybory parlamentarne występują co najmniej raz na cztery lata. Prezydent, jako głowa państwa, ma prawo weta wobec ustawodawstwa przyjętego przez parlament, ale poza tym ma przede wszystkim rolę przedstawicielską. Wybory prezydenckie pojawia się co pięć lat. System polityczny nie jest zdefiniowany w polskiej Konstytucji, która gwarantuje również szeroki zakres wolności jednostki. Sądowe oddziały odgrywają niewielką rolę w polityce, z wyjątkiem Trybunału Konstytucyjnego, który może uchylić przepisy, które naruszają wolność w zakresie zagwarantowanym w konstytucji. Nieformalne określanie państwa polskiego – III Rzeczpospolita – wprowadzone zostało po zasadniczych przemianach politycznych, jakie zaszły po roku osiemdziesiątym dziewiątym w ubiegłym stuleciu (do tego momentu była to Polska Rzeczpospolita Ludowa), a pojęcie owe stosowane jest do chwili obecnej. Oficjalna nazwa państwa natomiast to Rzeczpospolita Polska. Określenie to wyraża poniekąd zerwanie z ustrojem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL, czyli demokracja ludowa) oraz nawiązuje do II Rzeczypospolitej. Jako symbol III Rzeczypospolitej traktowane jest między innymi przywrócenie w godle Polski orła w koronie. Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to z pewnością jedna z ważniejszych okresów na polskie scenie politycznej.


Warto również przeczytać:

Ostatnie 10-lecie w polskiej polityce
W wyborach prezydenckich w 2000 roku, Aleksander Kwaśniewski, były przywódca post-komunistycznej partii SLD, został ponownie wybrany w pierwszej turze głosowania, z 53,9%...

Rząd Marka Belki
W marcu część prominentnych polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej (w tym postać ówczesnego marszałka Sejmu: Marka Borowskiego), utworzyło nową partię, SDPL. Gabinet kie...

Rząd w Polsce
Od zmiany systemu politycznego w 1989 roku, Polska jest rządzona na przemian przez partie prawicowe i lewicowe. We wrześniu tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego dziewiąteg...

Reformy
W ostatnich latach, polski rząd podjął kilka istotnych reform, niezbędnych do zapewnienia zarówno wzrostu gospodarczego, jak i sprawnej administracji rządowej. Był to cza...

Unia Europejska
Unia Europejska ( skrót UE) jest gospodarczą i polityczną organizacją, zrzeszającą dwadzieścia siedem państw członkowskich, oraz działa głównie w Europie. Unia Europejska...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: