Polityka

Polityczne doktryny

Inne strony warte obejrzenia: http://www.sos-bphc.com/

Polityczne doktrynyDoktryny polityczne rodzą się z ideologii, która ma pokazać, że dany typ rządzenia jest zły, a jedynie rządy za daną ideologią są najlepsze. Najprościej mówiąc, doktryna to wykorzystanie w praktyce ideologii i wcielenie jej w życie poprzez program polityczny. Możemy wyróżnić trzy główne doktryny polityczne, z których każda różni się swoimi ideologiami i poglądami na to, jak rządzić w kraju. Wyróżniamy prawicę, lewicę oraz centrum. Każda z tych doktryn ma osobny program, z których prawica i lewica, są skrajnie różniącymi się doktrynami, ale centrum wykorzystuje po części ideologie obu tych doktryn. Tak sklasyfikowane doktryny jednak można jeszcze podzielić na kolejne grupy, które różnią się swoją charakterystyką. Najczęściej możemy zobaczyć konserwatyzm, liberalizm socjaldemokrację oraz chadecję (chrześcijańska demokracja). Ze względu na klasyfikację oraz charakterystykę danej doktryny politycznej powstaje program polityczny, który jest wcielany w życie za pomocą partii. Sama partia polityczna skupia w swoich szeregach osoby, które mają podobne poglądy i chce podobnych zmian w państwie. Monarchia jest formą rządów, która daje władzę jednej osobie, lub dzieli ona swoja władze wraz z innymi organami państwa. Samo słowo monarchia pochodzi z języka greckiego: monos – jedyny oraz arche – władza. Zwykle monarchą jest się do końca życia, a sposobów, jakie wybierają nowego monarchę jest kilka. Pierwszym z nich jest dziedziczenie, a także elekcyjne wybory. Można również podzielić monarchię na parę części, ze względu na zakres sprawowanej władzy: absolutna, konstytucyjna, parlamentarna. W zależności od tego, jaki władca panuje, tak są sprawowane rządy. Na przestrzeni wieków, można było spotkać się z różnymi rodzajami monarchii, również w Polsce. Jednak monarchia skupiała się głównie na osobie króla, rzadko widywało się królowe, chociaż były takie przypadki. Warto pamiętać, że monarchia to nie tylko absolutna władza, ale również wiele obowiązków, które jednak już zachodzą w niepamięć, ponieważ monarchia w dzisiejszych czasach pełni częściej rolę reprezentacyjną i ceremonialną niż rządzącą. Sama monarchia nie jest jednak najlepszym sposobem na rządzenie w państwie, ale zawsze jakimś jest.


Warto również przeczytać:

Absolutyzm i Demokracja
Absolutyzm w polityce określa rodzaj władzy, jaki najczęściej jest sprawowany przez monarchę absolutnego. Absolutyzm zakłada, że cała władza ma się skupiać w rękach jedne...

Totalitaryzm a ksenofobia
Totalitaryzm jest sposobem rządzenie w państwie silna i despotyczną ręką. Sam totalitaryzm sprawia, że są odbierane prawa człowieka i jest ich tylko potrzebne do życia mi...

Mity Polityczne
Mit polityczny jest sposobem na tworzenie nowych idei, które bazują na fałszywym i złudnym myśleniu. Sam mit polityczny można nawet porównać do zwykłych mitów, ponieważ b...

Ruchy polityczne
W obecnych czasach istnieje kilka koncepcji tego, jak mogły powstawać państwa, każda z nich jest uwarunkowana tym, jak ludzie podchodzili do tworzenia i zwiększania teryt...

Ruch społeczny
Ruchem społecznym możemy nazwać formę zbiorowego, spontanicznego ruchu społeczeństwa, w którym społeczeństwo pragnie zdobyć dane korzyści i wymusić zmiany. Ruch społeczny...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: