Polityka

Organizacje międzynarodowe

Inne strony warte obejrzenia: alu-art

Organizacje międzynarodoweONZ czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych została powołana do życia 24 października 1945 roku. Jest organizacją międzynarodową o charakterze uniwersalnym. Za jej siedzibę wybrano Nowy Jork znajdujący się w Stanach Zjednoczonych. Teren , na którym się mieści, został podarowany organizacji przez Johna Rockefellera, a oficjalne otwarcie budynku miało miejsce 9 stycznia 1951 roku. Warto dodać, że jej główna siedziba mieści się tam do dziś. Ze względu jednak na powiększającą się liczbę członków, musiano uruchomić tak zwane instytucje terenowe. Mieszczą się one między innymi w Genewie, Wiedniu, Nairobi i Hadze. Ojcem Organizacji Narodów Zjednoczonych nazywa się Franklina Delano Roosvelta, ówczesnego prezydenta USA. Już na konferencji w Teheranie zaproponował powołanie ponadnarodowej instytucji realizującej wspólne cele kilku państw. To Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii wymyślił nazwę. Początkowo jej zakres dotyczył głównie Aliantów, ze względu na sojusze zawarte podczas wojny. Już w 1944 roku w Waszyngtonie zebrali się przedstawiciele z ZSRR, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chin i Francji i ustalili konieczność powstania organizacji ich zrzeszających. Pierwsza konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych miała miejsce w San Francisco, 25 kwietnia 1945 roku. Jej uczestnikami było aż pięćdziesiąt państw świata, które stanowiły jednocześnie pierwszych sygnatariuszy współpracy ponadnarodowej. Co ciekawe, mimo, iż na tej konferencji nie było przedstawicieli Polski, ze względu na kwestie polityczne, była ona uznana od samego początku za jej równoprawnego członka. Organizację Narodów Zjednoczonych powołano na postawie ratyfikacji Karty Narodów Zjednoczonych przez Chiny, Francję, ZSRR, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Jednocześnie, tych pięć państw stało się stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa. Organizacja ta niejako zastąpiła działającą wcześniej Ligę Narodów. Zwlekano jednak z jej rozwiązaniem aż co 18 kwietnia 1946 roku. W dniu tym, przekazano wszystkie prerogatywy starej organizacji na rzecz nowej. Powołanie Organizacji Narodów Zjednoczonych miało bardzo ważne znaczenie dla stosunków międzynarodowych. Zaraz po wojnie, państwa musiały się otrząsnąć i zbudować nowy prządek. Postanowiono to robić jednak wspólnie i na ogólnych zasadach. Chciano tym samym uniknąć dominacji jednego państwa nad resztą.


Warto również przeczytać:

Członkowie ONZ
Zasady, na jakich państwo może przystąpić do Organizacji Narodów Zjednoczonych są dokładnie określone a Karcie Narodów Zjednoczonych, przyjętej 25 października 1945 roku....

Zgromadzenie ONZ
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jest jednym z głównych organów organizacji. Jej siedzibą jest Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. W jego skład wchodzą przedstawi...

Światowa Organizacja Handlu
Światowa Organizacja Handlu powstała w 1995 roku w Marrakeszu. Jej inicjatywa była kontynuacją rundy urugwajskiej GATT. Jednocześnie stała się zastępcą Układu Ogólnego w...

NATO
NATO czyli Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego została powołana do życia 24 sierpnia 1949 roku. Ma ona charakter polityczno – wojskowy. Jej powstanie wiąże s...

NATO i jej doktryna wojenna
Na samym początku istnienia, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego stosowała doktrynę wojenną przedstawioną przez Stany Zjednoczone. Można więc powiedzieć, że miały ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: