Polityka

Ciekawostki

Inne strony warte obejrzenia: itbeta.pl

CiekawostkiAstropolityka jest nowym określeniem, które powstało w geopolityce poprzez powstanie połączenia między polityką, technologią, techniką i przestrzenią kosmiczną. Jest to stosunkowo młode pojęcie, które jest wykorzystywane od niedawna. Astropolityka mówi o tym, że ten kto posiądzie przewagę w technologii będzie mógł kontrolować świat oraz jego dalsze losy. Jest to bardzo ważne dla polityki międzynarodowej, w której ważną rolę posiadają państwa o dużej władzy. Państwami takimi zazwyczaj są państwa wysoko rozwinięte, o bardzo wysokim zapleczu ekonomicznym, gospodarczym i militarnym. Do głównych dziedzin astropolityki należy astrostrategia oraz wojskowość, które często korzystają z nauk astropolityki we własnych celach, przykładem może być wykorzystanie wszelkich nowoczesnych technologii do tworzenia nowoczesnego wojska. Astropolityka jest ważnym elementem życia społecznego, jednak dopiero od niedawana zaczęło się robić o niej głośno, ponieważ technologia obecnie rozwija się najszybciej, mimo to że astropolityka istniała już od dawna, nie miała ona takiego znaczenia. Wkład każdego państwa w astropolitykę zależy od jego poziomu technologicznego i panowania na świecie. Astrostrategia jest elementem wojskowości państwa, która wynika z połączenia astropolityki i geostrategii. Określa ona zaangażowanie państwa, w ekspansji kosmosu. Rozwój geostrategii napędza światowe odkrywanie kosmosu, również pozwala to na o wiele szybsze i dokładniejsze odkrywanie kosmosu i w przyszłości pozwoli na ekspansję kosmosu i tym samym kolonizowanie kolejnych planet. W astrostrategie najbardziej zaangażowane są siły militarne, które mogą wykorzystać ekspansję kosmosu w celach rozwoju nowej technologii wojennej. Astrostrategia również określa poziom zaawansowania państwa i może określać przodowanie danego kraju nad innymi, ponieważ rozwija on jeszcze mało dostępne części technologii, które mogą pomóc w przyszłości światu. Bardzo ważne jest to, że astrostrategia korzysta z dziedzin związanych z astropolityką i geostrategią, ponieważ pozwala to na o wiele szybsze badania pod kątem każdego możliwego zachowania się innych państw i rozwoju samej technologii na całym świecie. Obecnie astrostrategia jest jedną z najważniejszych i najczęściej rozwijanych nauk politycznych, które pomagają w ekspansji kosmosu.


Warto również przeczytać:

Boskie prawo królów
Boskie prawo królów określa zasadę tego, że władza królewska pochodzi od Boga. Koncepcja ta powstała i rozwijała się na przestrzeni wielu lat, szczególnie rozwijana w śre...

Efekt Bradleya
Efekt Bradleya jest ciekawym zjawiskiem, który występuje w krajach, które posiadają różne stosunki polityczne pomiędzy danymi rasami, przykładem takich krajów może być US...

Foresight
Foresight jest metoda prognozowania zmian, jakie mogą zajść w polityce lub na świecie. Metoda ta jest prowadzona przez polityków, organizacje rządowe, naukowców i inne wa...

Ustrój polityczny Danii
Dania jest monarchią konstytucyjną, w której najważniejszą oraz największą władzę sprawuje monarcha. Tron może objąć kobieta bądź mężczyzna, którzy powinni należeć do koś...

Milenijne Cele Rozwoju
Milenijnymi Celami Rozwoju nazywa się 8 celów, które podpisało większość państw członkowskich ONZ, w sprawie zmiany życia ludzi na o wiele lepsze. Był to sposób na zmianę...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: