Polityka

Zwierzchnictwo państwa rosyjskiego

Inne strony warte obejrzenia: adwokat rozwód poznań

Zwierzchnictwo państwa rosyjskiegoChmielnicki już w roku 1650 kilkakrotnie zwracał się do cara z prośbą o wzięcie Kozaczyzny pod opiekę przez państwo rosyjskie. Wykorzystywał wszystkie nadarzające się okazje. Listy hetmańskie wozili kupcy moskiewscy Antonow i Samojłow, mnich Suchanow oraz poseł carski Unkowski. Z drugiej strony Sobór Ziemski w Moskwie wypowiedział się w lutym 1651 roku za przyłączeniem Ukrainy do Rosji, ale uchwale tej nie towarzyszyły posunięcia polityczne ani wojskowe. W marcu 1653 roku wyruszyło do Moskwy poselstwo kozackie w celu przekazania prośby o przyjęcie Ukrainy pod zwierzchnictwo państwa rosyjskiego. W styczniu 1654 roku do Perejesławia przybył carski wysłannik Wasilij Buturin w celu przyjęcia od Chmielnickiego i jego wojska przysięgi o wierność carowi. Z możliwych wówczas czterech kandydatur do objęcia zwierzchnictwa nad Ukrainą – sułtana tureckiego, chana krymskiego, króla Polski i cara Rosji – dwaj pierwsi to bisurmanie – zaś car to prawosławny, chrześcijański wielki gosudar, jest tego samego wyznania co Kozacy. Kiedy jednak Wasilij Buturin zaczął się domagać, aby Kozacy złożyli carowi przysięgę wierności, Chmielnicki zażądał od wysłannika carskiego, by ten w imieniu cara Aleksego zaprzysiągł, że nie wyda Zaporożców Polakom, będzie bronił Kozaków i nie naruszy otrzymanych przez nich niegdyś przywilejów, a także potwierdzi prawa własności do posiadanych majątków. Jednak przeświadczenie, że absolutnemu władcy, jakim był car, można stawiać warunki, okazało się iluzją. W ustroju samodzierżawnym monarcha nie zawierał umów ze szlachtą (jak miało to miejsce w Polsce), a tym bardziej nie zaprzysięgał pacta conventa. Car, który według własnego uznania rozporządzał zarówno życiem, jak i majątkami poddanych, nie wchodził przecież z nimi w układy. Nie podejmował również wobec nich zobowiązań. Z tego właśnie powodu Boturlin sprzeciwił się Chmielnickiemu. Ograniczając się do zapewnienia Kozakom, że ich dotychczasowe uprawnienia i majątki zostaną nienaruszone, wyjaśnił, że car nie złoży żadnej deklaracji, wspartej przysięgą. Bohdan Chmielnicki przeżywał wewnętrzne rozterki, złożył jednak przysięgę. Podobne odczucia mieli również pułkownicy i starszyzna generalna. Buturlin wręczył Chmielnickiemu oznaki władzy: sztandar, buławę, buńczuk i czapkę hetmańską. Istotną płaszczyzną rozbieżności z Moskwą była sprawa podporządkowania kijowskiego metropolity patriarsze moskiewskiemu, gdyż do tej pory podlegał patriarsze konstantynopolitańskiemu. Świadczył o tym fakcie wniesiony do ksiąg grodzkich Kijowa protest przeciwko zmuszaniu metropolity i całego duchowieństwa do złożenia przysięgi na wierność carowi. Duchowieństwo nie chciało złamać przysięgi złożonej królowi polskiemu.


Warto również przeczytać:

Wieści o powstaniach i rewolucjach narodowych
W roku 1848 Ukraińcy galicyjscy, podobnie jak inne narody słowiańskie, mieli już grono świadomych narodowo działaczy i zdołali skodyfikować swój język literacki. Jednakże...

Ustawa z 19 maja 1868 r.
W grudniu 1867 roku Rada Państwa uchwaliła konstytucję, formalnie gwarantującą równość wobec prawa, swobodę przenoszenia się z miejsca na miejsce, prawo emigracji, nietyk...

Supermocarstwa
Na świecie istnieją obecnie supermocarstwa, które są jednymi z najlepiej rozwiniętych krajów całego świata, które przodują w gospodarce i wojskowości nad resztą. Państwa ...

Rodzaje polityk
Polityki można podzielić na wiele różnych sposobów. Praktycznie każdej dziedzinie życia możemy przypisać jakąś politykę. Do dziedziny ekonomii zaliczymy na przykład polit...

Partie polityczna, grupa społeczna
Partie polityczną tworzy pewna część społeczeństwa, która posiada własną wizję sprawowania władzy, czy wywierania nacisku na władzę, w celu wprowadzania w państwie określ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: