Polityka

Zwierzchnictwo cara

Inne strony warte obejrzenia:

Zwierzchnictwo caraOpowiedzenie się Kozaków po stronie Rzeczypospolitej stało się szczególnie ważne po wielkim zwycięstwie w 1683 roku Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, gdy pod patronatem papieża Innocentego XI powstało przymierze Rzeczypospolitej, Cesarstwa i Republiki Weneckiej skierowane przeciwko Turcji, nazwane Ligą Święta. Sam monarcha cieszył się dużą popularnością wśród ludu ukraińskiego. W uchwalonych przez Sejm w 1685 roku postanowieniach Ubezpieczenia wojska kozackiego potwierdzone zostały swobody i przywileje kozackie. W tej sprzyjającej Kozakom sytuacji do formowanych przez nowego hetmana Mohyłę oddziałów zaciągnięto tysiące ochotników z Ukrainy lewobrzeżnej. Utworzono wówczas siedem pułków. Wojsko zaporoskie podporządkowano hetmanowi wielkiemu koronnemu Stanisławowi Jabłonowskiemu. W pierwszej wyprawie króla Jana III Sobieskiego do Mołdawii w 1686 roku wzięli udział Kozacy wchodzący w skład pułków dowodzonych przez Semena Palija, Zachariasza Iskrę, Andrija Abazynę i Samuela Iwanowicza (Samusia). Odziały te przeprowadziły akcję osiedleńczą Kozaków napływających z Ukrainy lewobrzeżnej na terenach, gdzie stacjonowały oddziały kozackie. Nie ograniczono się jednak tylko do akcji kolonizacyjnych i przystąpiono do wypierania szlachty z pozostałych tam jeszcze majątków polskich. Oddziały kozackie pokonały Tatarów pod Zinkowem, a następnie w czasie odwrotu osłaniały wycofujące się z Mołdawii wojska Jabłonowskiego. Kozacy uczestniczyli również w ostatniej wyprawie Jana III Sobieskiego do Mołdawii w 1697 roku, a kilka miesięcy później walczyli w okolicach Kamieńca Podolskiego przeciwko Turkom i Tatarom. Polsko-rosyjski traktat pokojowy Grzymułtowskiego z 1686 roku potwierdzał większość postanowień rozejmu andruszowskiego. Za przystąpienie Rosji do Ligi Świętej car otrzymał wyłączne zwierzchnictwo nad Zaporożem oraz Kijowem. Cerkiew prawosławna na terenie państwa polsko-litewskiego została podporządkowana zależnemu od patriarchy moskiewskiego metropolicie kijowskiemu. Rzeczpospolita rezygnowała z suwerennych praw do Ukrainy lewobrzeżnej, a jednocześnie uprawniała Rosję do sprawowania opieki nad wyznawcami prawosławia w całej Polsce. W roku 1687 hetmana Ukrainy lewobrzeżnej Iwana Samojłowicza oskarżono o zamiar oderwania Ukrainy od Rosji, aresztowano i wywieziono w głąb państwa carów, a następnie zesłano na Syberię. Zastąpił go Iwan Mazepa. W wyniku presji coraz większa liczba Kozaków z Ukrainy prawobrzeżnej opowiadała się za zwierzchnictwem cara.


Warto również przeczytać:

Monarchia
Monarchia jest formą rządzenia w państwie, które oznacza, że władza jest sprawowana przez monarchę. Monarchia jednak nie jest już tak często wykorzystywanym elementem rzą...

Opuszczony przez chana
W myśl podpisanej 28 września 1651 roku w Białej Cerkwi ugody liczba Kozaków rejestrowych miała zostać zmniejszona o połowę (to znaczy do 20 tysięcy). Terytorialny zasięg...

Nawalizm
Nawalizm jest doktryną polityczną, która została stworzona w roku 1890, gdy została ukazana książka Alfreda Thayera Mahana. Nawalizm zakładał, iż należy dążyć do stworzen...

Polityka króla Jana III Sobieskiego
Na jeszcze bardziej podzielonej Ukrainie było teraz trzech hetmanów, z których każdy podlegał innemu władcy: Chanenko – królowi polskiemu, Doroszenko – sułtan...

John Fitzgerald Kennedy
John Fitzgerald Kennedy był trzydziestym piątym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on w dniu dwudziestego dziewiątego maja 1917 roku w Brookline. Zmarł...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: