Polityka

Zniszczenie Siczy Zaporoskiej

Inne strony warte obejrzenia: Zakres usług www.apcwroclaw.pl/pranie-wykladzin.html Nawmar - domy drewniane komornik tomaszów mazowiecki

Zniszczenie Siczy ZaporoskiejW tym samym czasie nastąpiło niekorzystne dla zwolenników reform w Polsce umocnienie się międzynarodowej pozycji Rosji. Zwycięska wojna z Turcją, zakończona podpisaniem w lipcu 1774 roku pokoju w Kurczuk-Kainadzi, uzyskanie części wybrzeża Morza Czarnego oraz stabilizacja sytuacji wewnętrznej Rosji po stłumieniu powstania chłopskiego w latach 1773–1775 pod przywództwem Jemeljana Pugaczowa, świadczyły o wzroście sił tego wrogiego Polsce państwa. W 1783 roku do Rosji został przyłączony chanat krymski (uniezależniony od tureckiego sułtana). Pokonana Turcja nie zagrażała już wtedy bezpośrednio południowym granicom rosyjskiego imperium. Po zmianie sytuacji w Europie Południowo-Wschodniej wsparcie Ukraińców, stanowiących dla Rosji bezpośrednie zaplecze militarne i materialne, straciło dotychczasowe znaczenie. Moskwa nie była już zainteresowana ograniczaniem w dalszym ciągu autonomii Ukrainy, Katarzyna II zdecydowanie dążyła do stworzenia scentralizowanej monarchii absolutnej. Caryca utworzyła wówczas trzy namiestnictwa: kijowskie, czernihowskie i nowogrodzko-siewierskie, wzorowane na pięćdziesięciu istniejących już w całym imperium rosyjskim guberniach. Wojska rosyjskie zajęły kozacką Sicz. Swoją wolę caryca wyraziła w wydanym 3 sierpnia 1775 roku manifeście O likwidacji Siczy Zaporoskiej i przyłączeniu jej do guberni noworosyjskiej. Sicz Zaporoska została zniszczona, a używanie nazwy Kozaków zaporoskich było uznawane za obrazę majestatu carskiego. Wielu kozackich dowódców zesłano na Sybir lub do Sołowieckiego Klasztoru, położonego na jednej z wysp Morza Białego. Kilkuset Kozaków przeniesiono na tereny przy ujściu rzeki Kubań i nazwano ich Kozakami kubańskimi. Rozwiązano pułki kozackie i zastąpiono je regularnymi oddziałami, w których skład wchodzili rekruci powołani do wojska na sześć lat. W 1783 roku zakazano chłopom opuszczania majątków należących do obszarników. Dwa lata później Katarzyna II zwolniła szlachtę ukraińską od służby wojskowej i zrównała ją w prawach z rosyjską. Stworzenie takich warunków, korzystnych dla ówczesnej elity społeczeństwa ukraińskiego, sprzyjać miało stopniowemu pogodzeniu się dawnej, ale dalej wpływowej starszyzny kozackiej z likwidacją autonomii Ukrainy. Część byłych Kozaków zaporoskich, przesiedlonych w roku 1784 na ziemie położone między Bohem a Dniestrem, przemianowano później na Wojsko Czarnomorskie, stacjonujące nad rzeką Kubań.


Warto również przeczytać:

Zwierzchnictwo cara
Opowiedzenie się Kozaków po stronie Rzeczypospolitej stało się szczególnie ważne po wielkim zwycięstwie w 1683 roku Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, gdy pod patronatem ...

Stereotyp chłopa – mordercy
eweryn Goszczyński nie opierał się na historycznych relacjach o przebiegu kolisz- czyzny. Akcję utworu osadził w Kaniowie - miejscowości symbolicznej dla społecznego klim...

Rozwój twórczej myśli politycznej
Materiały dotyczące ukraińskiej etnografii drukowano również w publikacjach Akademii Umiejętności w Krakowie, a także w polskich czasopismach „Lud" (Lwów) i „...

Irlandzka Armia Republikańska
Irlandzka Armia Republikańską (IRA) to irlandzka republikańska rewolucyjna organizacja wojskowa. Założona została przez Irlandzkich Ochotników w organizacji założonej w d...

Niech nastaną zmiany
W Polsce w ostatniej dekadzie jest niewielu polityków, którzy zmienili cos w funkcjonowaniu naszego kraju. Jeśli chodzi o zmiany ustrojowe to na czoło wysuwa się dwóch po...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: