Polityka

Zjednoczenie ziem ukraińskich

Inne strony warte obejrzenia: ochrona danych osobowych

Zjednoczenie ziem ukraińskichPo raz kolejny Mazepa ujawnił swój talent dyplomatyczny, sugerując dostojnikom moskiewskim, że jest zwolennikiem podporządkowana się Kozaków carowi Rosji. Zdradził on również plan Doroszenki związany z Turcją. Od 1682 roku odbywał podróże dyplomatyczne do Moskwy, podczas których nawiązał kontakt z rosyjskimi dostojnikami, między innymi z księciem Wasilijem Golicynem – faworytem regentki Zofii. W 1687 roku miała miejsce nieudana wyprawa krymska Wasilija Golicyna, który odpowiedzialnością za jej niepowodzenie obarczył hetmana Samojłowicza. Z jego rządów niezadowolona była także starszyzna kozacka. Hetmana oskarżono o zdradę na rzecz Turków i pozbawiono władzy, a jego następcą został Iwan Mazepa. Po przyjęciu buławy podpisał tak zwane artykuły kołomackie, które ograniczały nie tylko osobistą władzę hetmana, ale przede wszystkim prawa Kozaków. Hetman nie mógł między innymi samowolnie usuwać ze stanowisk członków starszyzny, ona zaś nie mogła wypowiedzieć mu posłuszeństwa. Bunt zwolenników represjonowanego hetmana Samojłowicza został stłumiony dzięki pomocy wojsk rosyjskich. Po przyjęciu władzy przez cara Piotra I Mazepa zyskał łaskę carską. Sporo zamieszania wśród współczesnych wywołały jego rzekome listy z lat 1689–1690 do Jana III Sobieskiego, w których miał proponować włączenie Lewobrzeża, czyli tak zwanej Hetmańszczyzny, do Rzeczypospolitej. Król polski zorientował się, że to intryga starszyzny kozackiej, i wydał Rosji mnicha Solomona, który miał być posłańcem od Mazepy. Rzeczywistym celem Mazepy było zjednoczenie ziem ukraińskich pod swoim panowaniem. Około 1700 roku przybrał tytuł hetmana Kozaków z obydwu brzegów Dniepru. Bronił interesów prawosławnych w Rzeczypospolitej. Umacniał własną pozycję wśród starszyzny, hojnie obdarzając ją dobrami. Rola Mazepy znacznie wzrosła już w pierwszych latach panowania Piotra I, któremu udzielał rad w sprawach Polski, a także służył pomocą w walkach z Turkami. Piotr I nadał mu order Świętego Andrzeja. W roku 1696 Kozacy pomogli Rosji w zdobyciu ważnej twierdzy Azow. Mazepa uczestniczył także w walkach Rosji z Tatarami. W sierpniu 1704 roku i lipcu 1705 roku na polecenie cara miał wspierać zbrojnie polskiego króla w walce przeciwko Szwedom, ale ograniczył się do pustoszenia ziem polskich, nie oszczędzając dóbr zwolenników króla Augusta II Sasa. W październiku 1705 roku próbował zdobyć Zamość. W marcu 1706 roku opanował Nowogródczyznę. W latach 1706–1707 zajmował się fortyfikowaniem Kijowa.


Warto również przeczytać:

Komisja wyborcza
Komisja wyborcza jest organem kolegialnym, który odpowiada za przeprowadzenie, a także za samo przygotowanie wyborów. Także zadaniem komisji wyborczej jest nadzorowanie s...

Polityczne przywództwo
Przywództwo polityczne jest pojęciem powstałym z zakresu politologii, a także socjologii. Jest to charakterystyka danej relacji pomiędzy przywódcą, a jego wszystkimi zwol...

Augusto Pinochet
Jeden z największych dyktatorów w historii. Ukończył szkołę wojskową uzyskując stopień podchorążego. Uzyskał władzę w wyniku puczu wojskowego, który miał miejsce 11 wrześ...

Prawa wyborcze
Prawa wyborcze określają, kiedy i kto może brać udział w wyborach i w jakiej formie. Jest to bardzo ważny sposób, dzięki któremu określa się, kiedy można rozpocząć głosow...

Państwa totalitarne
Państwa totalitarne charakteryzują się tym, żę władza ogranicza obywateli do jak największego stopnia, poprzez różnego rodzaju obowiązki, jak i policje polityczne i organ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: