Polityka

Zielona polityka

Inne strony warte obejrzenia: adwokat olesno

Zielona politykaZielona polityka również znana jako ekologizm jest czysto centrolewicową ideologią polityczną. Ideologia ta to połączenie wartości, idei oraz poglądów, które dążą do stworzenia przyjaznego, otwartego oraz witalnego społeczeństwa, które będzie się dogodnie rozwijało wykorzystując teorię rozwoju zrównoważonego. Ponadto zielona polityka zakłada, iż ludzie powinni dążyć do wzajemnego szanowania swoich praw, w tym praw, które przynależą do mniejszości narodowych. Wiele zielonych partii powstało w latach 70, jednak obecnie również są one spotykane w programach partii politycznych. Niektórzy ludzie uważają, iż dawniej zielona polityka była połączeniem takich światopoglądów jak : socjalizm, konserwatyzm oraz liberalizm. Obecnie jednak nie łączy się tej ideologii z wymienionymi światopoglądami. Ekologizm dąży do zrównoważonego rozwoju poprzez odpowiedni rozwój gospodarki, ekonomii oraz ekologii. Zielona polityka zakłada, iż w danym państwie powinna istnieć społeczna sprawiedliwość. Ponadto nawołuje ona do porzucenia przemocy, gdyż jest ona złym sposobem, aby rozwiązywać konflikty. Volkizm to specjalny rodzaj odmiany ideologii rasizmu, który występuje przede wszystkim w Niemczech. Ma on charakter neoromantyczny, a także irracjonalny, ponieważ w jego skład wchodzą poglądy panteistyczne. Również zawiera on pogląd mistyki neopogańskiej dotyczącej krwi oraz ziemi. Ideologia ta powstała w czasie rasizmu oraz nacjonalizmu, który szerzył się w Niemczech za czasów takich filozofów jak : Hegle oraz Fichte. To poprzez tych dwóch filozofów volkizm coraz bardziej stawał się charakterystyczny w tym państwie. Następnie ideologia ta była również spotykana we Francji oraz w Anglii przede wszystkim wśród wykształconego społeczeństwa. Ideologia ta między innymi zakłada, iż dusza jednego człowieka jest częścią duszy społeczeństwa, natomiast ta jest elementem duszy świata. Można to przedstawić w ten sposób, iż volkizm zakłada, że ludzki charakter wytworzył się poprzez miejsce w którym się rozwijali. Tak na przykład dusza Żydów została ukształtowana przez arabski krajobraz i dlatego też ludzie ci są płytcy, oschli oraz jałowi. Tak samo można utożsamić cechy innych narodów z krajobrazami. Oczywiście ideologia ta zakłada, iż Niemcy są najważniejszymi ludźmi na świecie. Ponadto volkizm wyjaśnia, dlatego ludzie niemieccy są ludźmi słońca.


Warto również przeczytać:

Organizacje polityczne
Organizacje polityczne istnieją na całym świecie. Można do nich zaliczyć najmniejszą z możliwych istniejących organizacji, jaką jest partia polityczna, skupiająca polityk...

Polityka Polski i Węgier
Księstwo Halickie znajdowało się w strefie bezpośredniego zainteresowania Kazimierza Sprawiedliwego. Polski władca wspólnie z rządzącym w Brześciu nad Bugiem księciem ru...

Co oznacza termin polityka?
Polityka to termin o bardzo szerokim znaczeniu. Trudno jednoznacznie określić czym jest. Rozumie się go na wiele sposobów, a nauką zajmującą się badaniem polityki są nauk...

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej
Polityka zagraniczna Unii jest głównie skoncentrowana na Stanach Zjednoczonych i Rosji oraz na państwach, które w niedalekiej przyszłości będą kandydatami na nowych człon...

Kwaśniewski i Buzek
Jarosław Aleksander Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Po raz pierwszy w Polsce poznano go jako aktora, który w wieku 13 lat wspólnie z bratem –...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: