Polityka

Zawód Polityk

Inne strony warte obejrzenia: www.tanielatanie.net.pl/tanie-loty/Glasgow

Zawód PolitykObserwując polską scenę polityczna, trudno jednoznacznie stwierdzić, że polityk to zawód. Jest tak ponieważ, wielu tak zwanych polityków zanim wzięli się za uprawianie tej sztuki, miało całkiem inną profesję. Niestety spotykamy się często z osobami, które nie są odpowiedni wykształcone na dane stanowisko. Dzisiaj, żeby zostać politykiem wystarczy mieć poparcie społeczeństwa. Do władzy dochodzą osoby niekompetentne o zbyt niskiej ogładzie życiowej. Nie można oczywiście dyskryminować takich osób, ponieważ mogą mieć ogromną wiedzę mimo luk w edukacji. Na uczelniach wyższych kierunek politologia jest corocznie oblegany. Czy to na Uniwersytecie Warszawskim czy Uniwersytecie Jagiellońskim, liczba osób na jedno miejsce na studiach daleko wykracza ponad dziesiątkę. Bardzo trudno dostać się na taki kierunek, jeszcze trudniej jest się na nim utrzymać. Zmiany w szkolnictwie wyższym wprowadziły dwustopniowe studia. Przed studentem najpierw są trzy lata uprawniające do tytułu licencjata i później dwa lata magisterki. Ten drugi etap nauki ma za zadanie ukierunkowanie zawodowe absolwenta. Nieliczni decydują się na krok dalej, czyli doktorat. Żeby dostać się na kierunek politologia trzeba w większości przypadków bardzo dobrze zdać egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie, historii i języka obcego, a wszystko oczywiście na poziomie rozszerzonym. Podczas studiów, studenci mogą poznać realia prawdziwej polityki. Uczą się historii, analizują obecną sytuację. Często organizują debaty parlamentarne, które mają na celu przyswojenie im sztuki oratorskiej. Zgłębiają wiedzę na temat ustrojów politycznych innych państw i uczestniczą w tysiącach innych wykładów, których uniesposób wyliczyć. Warto dodać, że wielu z nich już podczas nauki, aktywnie działa w partiach, kołach naukowych czy innych organizacjach. Młodzież chce się szkolić i chce ulepszać Polskę. Wystarczy dać im szansę i dopuścić do władzy, nawet w minimalnym stopniu. Wielu z nich jest wręcz specjalistami w dziedzinie nauki jaką jest politologia. Mają wpojone zasady dyplomacji i organizacji systemu politycznego. Niesprawiedliwym jest więc, kiedy ludzie po studiach utrzymują się pracując na kasie w sklepie, a osoby o całkowicie innym wykształceniu niż można by było wymagać, kształtują naszą rzeczywistość. Młodzi politolodzy, to nasza szansa na lepsze jutro.


Warto również przeczytać:

Gdzie warto studiować politologię?
Studia politologiczne są otwarte na większości polskich uczelni humanistycznych. Szczególnie na Uniwersytetach. Mowa tu o Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardyna...

Polityka ekologiczna
Polityka ekologiczna jest jednym z działów polityki. To polityka szczegółowa zajmująca się, jak sama nazwa sugeruje, kwestiami dotyczącymi ekologii, natury, środowiska na...

Ostatnie wpadki polityków
Bardzo często można usłyszeć o tym, jak to politycy mówią rzeczy nie tyle nieprawdziwe, co po prostu niedorzeczne. Najczęściej w ogóle się tym nie przejmują i nie ponoszą...

Prawosławni i unici
Ziemie rodu Ostrogskich kojarzone były z całym terytorium Rusi-Ukrainy, od Kijowa po Lwów, ponieważ tylko ich uważano za potomków w prostej linii legendarnego założyciela...

Polityk jako zawód
Bardzo wiele młodych ludzi zastanawia się nad tym czy nie warto byłoby zostać zawodowym politykiem. Droga jednak do zdobycia tego zawodu nie jest taka prosta jak wydawało...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: