Polityka

Zaspokojenie religii greckiej

Inne strony warte obejrzenia: Dlaczego warto wynająć ładowarkę teleskopową http://marcinbartos.pl/operaty-wodnoprawne/

Zaspokojenie religii greckiejW bitwie pod Kłuszynem w roku 1610 wojska hetmana Stefana Żółkiewskiego rozbiły połączone siły szwedzko-rosyjskie i wkroczyły do Moskwy. W 1612 roku wybuchło powstanie skierowane przeciwko Polakom. Załoga polska na Kremlu została wymordowana po zdobyciu tej twierdzy przez powstańców. Okres „wielkiej smuty”, to znaczy chaosu i bezkrólewia w Rosji, zakończył się w 1613 roku po wstąpieniu na tron Michała Fiodorowicza Romanowa – założyciela nowej dynastii carskiej, która panowała w tym kraju aż do lutego 1917 roku. Po nowej i tym razem kompletnie nieudanej wyprawie królewicza Władysława na Moskwę (1617–1619) podpisano w 1619 roku rozejm w Dywilinie. Na mocy tego układu do Rzeczypospolitej włączono ziemie: smoleńską, czernihowską i siewierską. Rzeczpospolita osiągnęła wtedy największy w swej historii zasięg terytorialny. Kiedy w sierpniu 1621 roku wojsko polskie dowodzone przez Jana Karola Chodkiewicza stanęło pod Chocimem, przybyli mu z pomocą kozacy na czele z Piotrem Konaszewiczem-Sahajdacznym i Michałem Doroszenką. Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny przyprowadził do obozu Chodkiewicza 35–40 tysięcy Kozaków. Oddziały polskie liczyły 35 tysięcy żołnierzy. Przeciwko nim wystąpiło 150 tysięcy Turków a także kilkadziesiąt tysięcy Tatarów. Trwającą sześć tygodni bitwę pod Chocimiem wygrały połączone wojska polsko-kozackie. Hetman Doroszenko, który stanął na czele Kozaków po stłumieniu buntu Marka Żmajły, w roku 1625 podpisał z Polakami ugodę, nazywaną kurukowską. Jednym z najważniejszych jej postanowień było ogłoszenie amnestii dla uczestników powstania Żmajły. Rejestr kozacki podwyższono do 6 tysięcy. W myśl ugody narzucono Kozakom rejestrowym obowiązek obrony Ukrainy przed tatarskimi najazdami. Na czele rejestru miał stać „starszy rejestrowy” wybierany przez ogół rejestrowych Kozaków oraz zatwierdzany przez króla bądź przez hetmana wielkiego koronnego. Wiosną 1630 roku około 10 tysięcy Kozaków pod dowództwem Tarasa Fedorowicza ruszyło do walki za „za wiarę i dawne wolności”. 4 kwietnia 1630 roku powstańcy opanowali Korsuń. W czerwcu, po kilkutygodniowych, zaciętych walkach, hetman polny koronny Stanisław Koniecpolski zawarł z nimi w Perejesławiu pokój, w którym potwierdzono warunki umowy kurukowskiej. Prawdopodobnie właśnie ze względu na informacje o powstaniach kozackich Sejm w 1630 roku uznał za konieczne zajęcie oficjalnego stanowiska w stosunku do Cerkwi prawosławnej. Na konieczność „zaspokojenia religii greckiej” wskazywali hetman Koniecpolski kanclerz litewski książę Albrecht Radziwiłł. Król Zygmunt III Waza uważał, że wyłącznie unici reprezentują legalny Kościół wschodni.


Warto również przeczytać:

Dlaczego warto głosować
Wiele osób zastanawia się nad tym czy pójść na wybory czy może tego nie robić. Oczywiście, dla osób, który interesują się polityką, albo po prostu są patriotami i nie jes...

Polityka rewitalizacji miast
Ważne jest, by polskie miasta w sposób energiczny przystępowały do zmiany swojego wyglądu i zaczęły prowadzić w tym celu konsekwentną politykę obejmującą kompleksowo różn...

Przebieg wyborów w Polsce i USA
Wybory samorządowe polegają na wyborze reprezentantów danych samorządów, takich jak : sejmików województw, rad powiatów oraz rad gmin. Również tymi wyborami określa się w...

Kozacy – ludzie z różnych narodów
Zebrany w roku 1590 Sejm zabronił Kozakom przekraczania granic państwa polskiego w celu naruszania suwerennych praw i własności w krajach sąsiednich. W myśl przyjętej wów...

Polityka w życiu
Polityka jest to dziedzina naszego życia, którą interesuje się wielu ludzi poczynając od młodych po osoby starsze. Jest to również niewątpliwie temat na czasie w związku ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: