Polityka

Zasady europejskiej polityki regionalnej

Inne strony warte obejrzenia: novabell-plytki.pl

Zasady europejskiej polityki regionalnejZasady europejskiej polityki regionalnej zostały ustanowione w roku 1988 po to, aby skuteczniej oraz o wiele lepiej można było zarządzać polityką regionalną. W okresie programowania, czyli w latach 2000 – 2006 istniały cztery zasady opisujące tą politykę. Była to między innymi zasada organizacji, w której wchodziły zasady partnerstwa, programowania, spójności oraz kompatybilności. Również główną zasadą była zasada finansowania i w jej skład wchodziła zasada dodawalności, komplementarności, a także koncentracji. Z kolei ostania panująca wówczas grupa zasad oceny realizacji programów łączyła w sobie zasady kontroli finansowej, monitorowania. Z kolei w latach 2007 – 2013 zaplanowano, iż zasady te ulegną pewnym modyfikacjom, które zaleciła Unia Europejska. Niektóre z tych zasad ponadto przeniesiono do polityki wspólnotowej, a z kolei inne zasady postanowiono pozostawić bez zmian. Zostały także wprowadzone zmiany do tych zasad. Przede wszystkim doprowadzono do znacznego zmodyfikowania takich zasad jak : spójności, dodatkowości, programowania oraz komplementarności. Dzięki tym zasadom została usprawniona praca polityki regionalnej Unii Europejskiej. Polityka regionalna Unii Europejskiej została stworzona po to, aby doprowadzić do powiększenia jedności społecznej oraz ekonomicznej we Wspólnocie Europejskiej. Polityka ta przede wszystkim dąży do tego, aby wspomóc słabiej rozwinięte państwa oraz regiony, a także sektory gospodarki członkowskich państw Unii. Co więcej polityka ta próbuje wyrównać różnice jakie wytworzyły się pomiędzy sektorami i państwami członkowskimi. Również stara się, aby polepszone zostały i wyrównany poziomy życia mieszkańców krajów. W roku 1975 powstał pierwszy fundusz, który wspierać miał mniej rozwinięte państwa Unii. Nazwany on został Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego. Między innymi z tego funduszu skorzystała Wielka Brytania oraz Irlandia. Później postanowiono połączyć tą politykę oraz fundusz z Europejskim Funduszem Społecznym. Unia Europejska przeznaczyła sporo pieniędzy na ten cel, ponieważ zakłada, iż rozwój poszczególnych gospodarek państw oraz ich rozwój jest najważniejszym założeniem Wspólnoty. Zakładane są takie działania, aby ograniczyć bezrobocie, zaprowadzić restrukturyzację regionów oraz obszarów przygranicznych. Wszelkie działania Unii Europejskiej w tym celu uzupełniają się w działania samorządowe oraz lokalowe.


Warto również przeczytać:

Chester Alan Arthur
Chester Alan Arthur został wybrany na urząd dwudziestego pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chester Arthur urodził się dnia piątego października 1829 roku w Fair...

Kontrowersje polityki
Polityka jest pełna kontrowersji, wielu polityków chyba nie może bez nich żyć, jest to bardzo niszczące dla każdego, nie tylko dla samego polityka, ale dla rządu, parlame...

Przyjęcie chrztu
Dwadzieścia dwa lata wcześniej niż na Rusi odbył się w 966 roku chrzest polskiego księcia Mieszka I oraz jego najbliższego otoczenia. Biskup Jordan, który przybył z czesk...

Przebudowa Austro-Węgier
Zwolennikami projektów federalizacji Austrii byli separatystyczni politycy czescy: F. Palacky i F. Rieger. Dążyli oni do przyznania Czechom, Morawom i...

Zniszczenie Siczy Zaporoskiej
W tym samym czasie nastąpiło niekorzystne dla zwolenników reform w Polsce umocnienie się międzynarodowej pozycji Rosji. Zwycięska wojna z Turcją, zakończona podpisaniem w...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: