Polityka

Zająć się zdrowiem

Inne strony warte obejrzenia:

Zająć się zdrowiemBardzo ważne dla każdego człowieka jest zdrowie, dlatego sporo zależy od tego jakich mamy polityków do spraw opieki zdrowotnej. To oni zajmują się ustanawianiem przepisów i prawa zdrowotnego do których my wyborcy, mieszkańcy kraju mamy się ustosunkować i powinniśmy je przestrzegać. Polityka opieki zdrowotnej powinna tak konstruować swoje przepisy, aby każdy człowiek miał pełny dostęp do służby zdrowia i mógł w pełni i kompleksowo być leczony. Ubezpieczenie nam to właśnie gwarantuje, ponieważ model taki jest rozwinięty w Polsce. Jednak każdy powinien mieć prawo do opieki zdrowotnej zarówno ten ubezpieczony jak i bez ubezpieczenia. Niestety wynikła ogromna przepaść wśród społeczeństwa z powodu opieki publicznej i prywatnej. Ta druga daje ludziom więcej możliwości na leczenie, dostępność do punktów opieki jest o wiele bardziej umożliwiona, a co najważniejsze można szybko i sprawnie dostać się do danego specjalisty. Według ustanowionej przez polityków, ludzi rządzących, konstytucji, każdy ma prawo do opieki zdrowotnej, zarówno bogaty jak i biedny. Ale ten bogaty może więcej i może korzystać ze wszystkich niemal możliwości opieki zdrowotnej. W wielu krajach również istnieje podobny model polityki zdrowotnej. W obrębie organizacji polityki zdrowotnej wyodrębnia się wiele uczestników tego systemu. Pierwszymi jego członkami są tak zwani świadczeniobiorcy – czyli potocznie ujmując, pacjenci. Płatnikiem, organizacją która refunduje wszelkie leki, zabiegi i leczenie jest tak zwany Narodowy Fundusz Zdrowia, którą to instytucję powołali politycy. Bardzo ważnym elementem, który stał się politycznym organem kontroli i nadzoru jest potocznie zwany Sanepid czyli Państwowa inspekcja sanitarna oraz państwowa inspekcja farmaceutyczna, która ma pod kontrolą wszelkie apteki i punkty gdzie sprzedawane są lekarstwa. Wszelkie kierunki polityki zdrowotnej wyznacza Ministerstwo Zdrowia, w którym pracuje wiele znanych polityków oraz ludzi, którzy na pierwszym miejscu stawiają dobro każdego pacjenta. Nie tylko podejmują oni ważne dla każdego człowieka decyzje ale sprawują również wszelkie funkcje kontrolne. Zdrowie bowiem jest jak widać najważniejsze i to ono powinno być na pierwszym miejscu przy przyznawaniu funduszy. Niestety w naszym kraju tak nie jest.


Warto również przeczytać:

Organy władzy ustawodawczej
Legislatywa jest to inaczej organ władzy ustawodawczej. Organ jest to osoba lub grupa osób (kolegialny), które działają w poczynaniach państwa. Państwo działa poprzez swo...

Gdzie wspólna polityka, tam i zdrada
Ludność ruska okazywała lojalność nie tylko wobec Światopełka, ale i Bolesława, co skłoniło go do odesłania cudzoziemskich oddziałów posiłkowych, jednak uzależnił to od s...

Teoria państwa w katolickiej nauce społecznej
Teoria ta zakłada, że państwo powstało w związku z tego, że człowiek dąży do doskonałości, a za pomocą rozumu dowiedział się, że nie może żyć samodzielnie i dlatego zaczą...

Kampania prezydencka 2010
Kampania prezydencka jaka odbędzie się już w czerwcu 2010 roku z pewnością będzie pod każdym względem szczególna. Niewątpliwie przebiegnie w cieniu katastrofy prezydencki...

Andrzej Olechowski
Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 roku w Krakowie. Jest on polskim politykiem i ekonomistą. Ponadto objął on funkcję ministra finansów w roku 1992, a także m...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: