Polityka

Zadania i Cele NATO

Inne strony warte obejrzenia: rozwody w gorzowie tanie gabloty - gabloty informacyjne

Zadania i Cele NATOPodstawą prawną NATO jest przyjęty 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie Traktat Północnoatlantycki. Składa się on z 14 artykułów, czyli można powiedzieć, że jego budowa nie jest zbyt skomplikowana. Artykuły te określają wzajemne stosunki między sojusznikami jak również między nimi a organizacją. Bardzo ważnym artykułem regulującym wzajemne stosunki państw członkowskich jest artykuł 5. Mówi on o tym, że w przypadku kiedy jakikolwiek kraj zaatakuje jednego lub więcej sygnatariuszy traktatu, zostanie to potraktowane jako zamach przeciwko całej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Jest to tak zwana formuła casus foederis. Wskazuje ona na szczególny charakter współpracy polityczno – wojskowej, między sojusznikami , podjętej w ramach organizacji. Głównym celem NATO jest ochrona i bezpieczeństwo państw członkowskich. Status nie prowadzenia działań wojennych na ich terenach jest gwarantem pokoju międzynarodowego. Zgodnie z prawem ponadnarodowym, podstawą Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jest sojusz militarny. Sojusz zobowiązał się to pilnowania wolności i bezpieczeństwa sygnatariuszy poprzez użycie środków zarówno politycznych jak i militarnych. Do zadań NATO należy więc szereg rozmaitych działań. Przede wszystkim skupia się na pokojowym rozwiązywaniu konfliktów. Ponieważ przyjętym, ogólnoświatowym celem jest rozwój demokracji, również i ta organizacja wpiera powstawanie instytucji o charakterze demokratycznym. Ponadto, wyposaża każdy kraj członkowski w odpowiednie uzbrojenie militarne, które ma odstraszać potencjalnych agresorów. Panuje nad równowagą wojskową w świecie. Rozciąga tak zwany parasol jądrowy nad swoimi sojusznikami, tym samym zapewniając im dodatkowe bezpieczeństwo. Współpracuje z państwami należącymi do Partnerstwa dla Pokoju u Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa. Aktywnie z nimi współdziała. Najważniejszym działaniem, jaki obecnie podejmuje NATO jest wysyłanie misji pokojowych na tereny politycznie niestabilne. Wszędzie tam, gdzie toczy się bitwa, znajdują się przedstawiciele z ramienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Ponieważ obecnie działania wojenne toczą się tylko na Dalekim Wschodzie, wyrównywanie poziomów militaryzacji państw europejskich prowadzone jest powoli. Dzisiaj, można powiedzieć, że NATO nie ma realnego przewnika.


Warto również przeczytać:

Sytuacja SLD przed wyborami
Stronnictwo Ludowo Demokratyczne zdecydowało o tym, że ich kandydatem do fotela prezydenta zostanie Napieralski. W związku ze śmiercią Szmajdzińskiego w katastrofie lotni...

Funkcje polityki gospodarczej
Polityka gospodarcza pełni bardzo ważne i słuszne kwestie w funkcjonowaniu niemal każdej gospodarki występującej w danym państwie. Istnieją różne aspekty, dzięki którym m...

Państwa demokratyczne
Państwa demokratyczne są obecnie jednymi z najlepszych rodzajów państw ze względu na ich reżim polityczny. Dzieje się tak, ponieważ państwa takie, dają swoim obywatelom n...

Powinność udziału w głosowaniu
W dzisiejszych czasach ze smutkiem stwierdza się, iż ludzie niechętnie chodzą do głosowania. Chociaż rząd stara się jak najbardziej udogodnić im branie udziału w wyborach...

System rządów prezydenckich
System rządów prezydenckich jest inny od systemu rządów parlamentarnych, ponieważ jest on zależny od prezydenta kraju i to właśnie prezydent ma o wiele większe kompetencj...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: