Polityka

Wzmocniona współpraca

Inne strony warte obejrzenia:

Wzmocniona współpracaWzmocniona współpraca jest nazwą mechanizmu, który ma pomóc grupie składającej się co najmniej z dziesięciu państw należących do Unii Europejskiej, aby pogłębiły integrację, a także współpracę zgodnie z kompetencjami wszystkich państw członkowskich Unii. Ta wzmocniona współpraca ma przede wszystkim korzystnie wpłynąć na cele założone przez Unię Europejską do których dąży. Również ma ona pomóc w ochronie interesów Unii Europejskiej, a ponadto dążyć do wzmocnionej integracji państw członkowskich, aby można było powiedzieć, iż jest to prawdziwa wspólnota bez granic. Charakter tego ugrupowania jest otwarty. Oznacza to, iż każde państwo należące do Unii może się do niego dołączyć i próbować doprowadzić do wzmożonej integracji. Jednak, aby państwo mogło wejść do „wzmocnionej współpracy” musi spełniać warunki i przestrzegać je. Są one określone w decyzji, która ustanawia o współpracy, a także nakazuje przestrzegać akty prawny. Przede wszystkim współpraca ta nie może ingerować w rynek wewnętrzny państw, czy też spójność gospodarczą, społeczną. Również nie może wchodzić w sprawy dotyczące terytorium Unii, czy doprowadzać do dyskryminacji któregoś z państw członkowskich. Polityka transportowa Unii Europejskiej jest jednym z najważniejszych filarów dotyczących rozwoju gospodarki państw należących do Unii. Przede wszystkim polityka ta dąży do jak najbardziej usprawnionego transportu pomiędzy państwami członkowskimi, aby rozwijały się one gospodarczo i czerpały korzyści z tego, iż przynależą do Unii Europejskiej. Między innymi zaletą jest to, iż został zdjęte granice w państwami członkowskich i znacznie ułatwia to transport towarów oraz dóbr. Warto dodać iż w roku 2001 wydatki na sam transport w Unii Europejskiej wyniosły aż jeden bilion euro, co w rzeczywistości stanowi około dziesięć procent całego produktu krajowego brutto wspólnoty. Polityka ta założyła sobie kilka podstawowych celów. Jednym z nich jest znaczna poprawa jakości przewozów przez zintegrowany rozwój wszelkich systemów połączeń. W tym celu Unia dąży do rozwoju wszelkich technologii transportu. Co więcej polityka ta zakłada zwiększenie bezpieczeństwa w gałęziach transportu. Transport nie ma tylko przynosić korzyści gospodarczy, ale także nie niszczyć środowiska, dlatego też Unia założyła, iż będzie chroniła środowisko przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez masowy transport.


Warto również przeczytać:

Odmiany prawicy
Prawica obejmuje zakres od centroprawicy do skrajnie prawej części skrzydła. Pod koniec XIX wieku, francuskie spektrum polityczne sklasyfikowało centroprawicę jak monarch...

Sposób wypowiedzi przyciąga uwagę
W dzisiejszych czasach żeby zaistnieć w polityce trzeba wywoływać kontrowersje. Najłatwiej zrobić to poprzez wypowiedzi. Nie zawsze muszą odnosić się do aktualnej sytuacj...

Polskie władze
W naszym państwie wiele rzeczy niestety mogłoby zostać rozwiązanych w zupełnie inny sposób. Jak to możliwe? Przede wszystkim warto zainwestować w lepsze rozwiązania ekono...

Prowadzenie wojen
Ze względów politycznych często prowadzone są wojny na całym świecie, jednak polityka nie jest najważniejszym motorem do powstawania wojen, również w dużej mierze sprawy ...

Co daje nam polityka?
Polityka jest jedną z najważniejszych rzeczy, które tworzy państwo, to dzięki niej mamy możliwość zapewnienia sobie bezpieczeństwa i możliwości spokojnego życia. Wielu lu...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: