Polityka

Wybory prezydenta w Polsce

Inne strony warte obejrzenia:

Wybory prezydenta w PolsceW Polsce wybór prezydenta jest bardzo ważnym procesem. Odbywa się on co pięć lat, lecz w przypadku nagłej śmierci prezydenta, bądź w innych okolicznościach proces ten może się przyspieszyć. Co więcej, osoba, która raz spełniała funkcję prezydenta, może spełniać ją tylko dwie kadencje z rzędu. W Polsce kandydować na prezydenta mogą te osoby, które ukończyły 35 rok życia, a co więcej nie pozbawiono ich praw wyborczych do Sejmu. Warto także dodać, iż aby dana osoba mogła zostać kandydatem na prezydenta, musi zebrać przynajmniej sto tysięcy podpisów tych ludzi, którzy popierają jego kandydaturę. Bardzo ważne jest także to, kto może brać czynny udział w tych wyborach. Otóż, głosować mogą wszyscy obywatele Polski, którzy osiągnęli pełnoletniość i nie zostali pozbawieni swoich praw. Obecnie głosować w pierwszej, jak i w drugiej turze mogą osoby przebywające poza granicą Polski. Prezydentem zostanie ogłoszona ta osoba, która otrzyma bezwzględną większość głosów. W momencie, gdzie nie osiągnie się takiego wyniku przeprowadza się następną, drugą turę, gdzie udział biorą tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Wówczas wybory wygrywa ten kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów. Istotne jest to, iż frekwencja nie wpływa na ważność wyborów. Każdy kandydat na dane stanowisko polityczne powinien liczyć się z tym, iż aby osiągnąć większą popularność powinien przeprowadzić głośną i intensywną kampanię wyborczą. Tylko dzięki temu zostanie zauważony przez obywateli, którzy nie tylko dostrzegają, jaki pragnie głosić program polityczny, ale również to, jak się prezentuje. W tym celu najczęściej wykorzystuje się środki masowego przekazu, ponieważ docierają one do bardzo szerokiej grupy obywateli. Dlatego też można stosować różnego rodzaju plakaty, reklamy wyborcze – czy to w gazeta, telewizji, Internecie. Również rozdaje się specjalne ulotki, bądź wysyła listownie informacje o tym, jaki program przeprowadzić pragnie dany polityk. Również politycy niekiedy uciekają się do wykonywania telefonów, przez sztab wyborczy, który stara się nakłonić ludzi do głosowania. Ludzie specjalizujący się w marketingu doskonale wiedzą, jak zachęcić obywateli i skupić ich uwagę na danym polityku. Gdyby nie istniała kampania wyborcza, trudno by było mówić o wyborach, ponieważ ludzie nie wiedzieliby dlaczego opłaca się na kogoś głosować. Kampania trwa aż do nastąpienia ciszy wyborczej, czyli kończy się na dobę przez wyborami.


Warto również przeczytać:

Ideologia anarchia
Anarchia jest ideologia, która mówi o tym, że polityka sprawia same zło na ziemi. Jednak często jest źle odbierana i ludzie myślą, że tylko chce, aby na świecie nie istni...

Rasizm
Rasizm, czy też dyskryminacja rasowa jest jednym z poglądów społeczno-politycznych, który głosi o tym, iż są grupy ludzi lepszych oraz gorszych i stwarza ona tezę o nieró...

Nelson Mandela
Polityk, który przez całe życie walczył o prawa człowieka. Pomimo tego, że 27 lat spędził w więzieniu przez cały czas pełnił funkcję przewodniczącego ANC( partia centrole...

Wybory prezydenckie
Wybór prezydenta w Polsce odbywa się co pięć lat, chyba, że dojdzie do różnych wydarzeń, które przyspieszą wybory prezydenta. Ta sama osoba, która objęła stanowisko prezy...

Polityczne życie w Polsce
Nie da się ukryć, że życie polityczne w naszym kraju to dla wielu osób temat powszedni z tego względu, że możemy poczytać o nim wiele artykułów czy to w internecie czy te...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: