Polityka

Wybory prezydenckie

Inne strony warte obejrzenia:

Wybory prezydenckieWybór prezydenta w Polsce odbywa się co pięć lat, chyba, że dojdzie do różnych wydarzeń, które przyspieszą wybory prezydenta. Ta sama osoba, która objęła stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej może nim być tylko przez dwie kadencje. Jeśli chodzi o czynne prawo wyborcze na prezydenta, posiada je każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia. Z kolei bierne prawo wyborcze w Polsce posiada obywatel, który ukończył trzydziesty piąty rok życia i nie został on pozbawiony wyborczych praw do Sejmu. Co więcej, aby kandydować na prezydenta, kandydat musi uzbierać minimum 100 tysięcy podpisów od osób, które popierają jego kandydaturę. Prezydentem zostaje ten kandydat, który otrzymał więcej niż połowę oddanych głosów. Należy także dodać, iż to, jaka jest frekwencja podczas wyborów na prezydenta nie ma znaczenia, czy wynik będzie ważny, czy nieważny. Jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma ponad połowy głosów, odbywa się druga tura wyborów, gdzie udział biorą tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymali w pierwszej turze największą ilość głosów. Z kolei w drugiej turze wyborów już nie decyduje to, ile otrzyma się głosów, ważniejsze jest tylko to, kto ma większą ilość głosów. Wybory prezydenckie przypadają najczęściej jesienią, jednak w bieżącym roku wybory zostały przyspieszone z powodu itp. tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego. Marketingiem wyborczym nazywa się wszelkie postepowania kandydatów na prezydenta, bądź na inne stanowisko, które mają zachęcić obywateli do oddania głosu na niego. Bardzo często podczas takiej działalności wykorzystuje się środki masowego przekazu, ponieważ dzięki nim o wiele łatwiej i szybciej dotrze się do ludzi i do wiele szerszego grona ludzi. Te zabiegi również mogą mieć za zadanie zwiększenie popularności dodanej partii politycznej lub konkretnego programu politycznego. Dlatego też bardzo często spotyka się reklamy polityczne w gazetach, w telewizji, czy też w radio. Bardzo często jest obecnie wykorzystywane internet do tego celu, gdzie pojawiają się liczne reklamy w politykami. Ale to nie są jedyne zabiegi polityków, aby zyskać przychylność obywateli. Również jeżdżą oni na różne spotkania, po miastach w całej Polsce, aby rozmawiać z ludźmi i przekonywać do swojego programu politycznego. Często wręczają im niewielkie upominki z ich podobiznami czy nazwiskami. Także politycy uciekają się do tego, iż wysyłają listy, gdzie zachęcają do głosowania na nich. Niekiedy nawet postanawiają oni wynająć ludzi, którzy dzwonią do ludzi i przedstawiają program polityczny kandydata.


Warto również przeczytać:

Efekty unii brzeskiej
Bardzo ważnym elementem zawarcia unii brzeskiej stało się włączenie kilku milionów mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego do sfery oddziaływania cywilizacji zachodnio...

Politycy
Politycy są nieodłącznym elementem polityki. To oni tworzą politykę i to oni są często głównymi elementami, które powodują najwięcej korzyści i szkód. Na całym świecie wy...

Maksym Żeleźniak – hetmanem kozackim
W kościołach, synagodze i ratuszu w Humaniu skupiła się większość szlachty i Żydów. Rozpoczęła się rzeź zainicjowana najprawdopodobniej przez żądnych zemsty chłopów. W sa...

Rezultaty kozackich grabieży
Sejm piotrkowski w roku 1534 zwrócił się z prośbą do króla Zygmunta I, by skłonił Litwinów do utrzymywania na pograniczu stałych wojsk zaciężnych przeciwko Tatarom. Wówcz...

Reformy
W ostatnich latach, polski rząd podjął kilka istotnych reform, niezbędnych do zapewnienia zarówno wzrostu gospodarczego, jak i sprawnej administracji rządowej. Był to cza...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: