Polityka

Wyborcy ważni dla polityków

Inne strony warte obejrzenia:

Wyborcy ważni dla politykówKażdy polityk, który chce zaistnieć w większym stopniu na arenie politycznej musi niewątpliwie zdobyć zaufanie innych osób. Tymi osobami są wyborcy. Wyborcą jest każdy który uzyskał prawo do głosowania czyli tak zwane czynne prawo wyborcze. Posiada je każdy obywatel danego kraju, który ukończył 18 rok życia. O wyborców należy dbać. Leży to w interesie każdego polityka ubiegającego się o jakieś wysokie stanowiska. N szczęście tacy ludzie nie muszą ego robić sami. Zajmuje się tym cały sztab wyborczy, który dba o interesy danego polityka, czy ugrupowania. Zajmuje się on wyborcami, którzy są tak ważni dla polityków. Tek który zdobędzie zaufanie większej liczby wyborców ten zyska władze. Politycy często zwodzą wyborców obiecując im niesamowite dobra, które często są nie osiągalne, dla jednego człowieka. Wyborcy muszą uważać na takie próby manipulacji. Dzisiejsze społeczeństwo ma tą zaletę, że nauczyło się już. Nabrało ono doświadczenia i nie ufa ono już tak ślepo wszystkim obietnicom dobrych ludzi, których dziwnie z czasem zbliżania się wyborów robi się coraz więcej. Politycy prześcigają się w obietnicach by tylko zdobywać wyborców, którzy są dla nich tak niezwykle ważni. Polityka to dziedzina w której posady otrzymuje garstka tylko specjalnie wybranych ludzi. Jest to elita, która może bez wątpienia szczycić się tym że została wybrana na takie odpowiedzialne stanowisko. Mają oni wiele przywilejów, które niewątpliwie przemawiają na rzecz tego zawodu. Politycy są bardzo zamożni. Jest to związane z tym, że reprezentują nasz kraj. Aby dobrze wyglądać w oczach innych krajów politycy muszą żyć w dostatku. Daje to obraz o całym kraju i pokazuje że nie jesteśmy ubogim krajem. Politycy posiadają również liczne przywileje, które daje im immunitet poselski. Daje im to niezależność prawną. Pozwala im to na drobne przekraczanie granic prawnych. Pozwala im się na przykład na przekraczanie dozwolonych ograniczeń prędkości na drogach w naszym kraju. Może to być trochę niesprawiedliwe względem innych ludzi. Politycy bowiem stają się jak gdyby nadludźmi. A przecież wszyscy ludzie są równi. Jednak ze wzglądu na pełnione obowiązki, politycy posiadają udogodnienia, które ułatwiają im pracę. Politycy czerpią niewątpliwie mnóstwo korzyści z tego ze pełnią taką funkcję. Być może dlatego tak często ludzie ubiegają się o to stanowisko. Prócz tego że mają własne korzyści również rodziny polityków, nie narzekają. Są oni również nieco lepiej traktowani w kraju.


Warto również przeczytać:

Polityka społeczna państwa
Polityka społeczna to bardzo ważny obszar działalności władzy wykonawczej, którego absolutnie nie można bagatelizować. Polityka społeczna ma na celu, mówiąc bardzo ogólni...

Spisy ludności Galicji
Według spisu z 1910 roku na terenie Galicji Wschodniej 58,9 procent ankietowanych deklarowało, że na co dzień używa języka ruskiego; 39,8 procent – polskiego; 1,2 p...

Sądownictwo
Władza sądownicza jest najbardziej złożoną władzę, gdyż zawieraj bardzo rozbudowaną strukturę funkcjonowania. Istnieją bowiem bardzo różne formy działania, a także specyf...

Janusz Korwin-Mikke na temat Smoleńska
Mało jest w Polsce takich polityków, którzy wzbudzają tyle skrajnych emocji co Janusz Korwin-Mikke. Ten czterokrotny kandydat na urząd prezydenta urodził się 27 październ...

Politologia
Politologia jest nauka, która zajmuje się badaniem polityki. Polityka jest na tyle ważnym elementem życia społeczeństwa i świata, a nawet poszczególnej osoby, że potrzebn...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: