Polityka

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Inne strony warte obejrzenia: Precyzyjnie wykonany, idealny balayage kraków na Twoich włosach - fryzjerzy i fryzjerki z dużym doświadczeniem.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa„Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa”, w skrócie WPZiB, jest jednym z głównym obszarów, w których działa Unia Europejska. Obejmuje on wszelkie działania dotyczące polityki zagranicznej, a także kwestie dotyczące bezpieczeństwa państw członkowskich. Polityka ta ma doprowadzić do tego, iż we wszystkich państwach Wspólnoty będzie podobna polityka bezpieczeństwa oraz obrony. Polityka ta została stworzona podczas traktatu z Maastricht. Był on podpisany 7 lutego 1992 roku. Następnie polityka ta została rozbudowana przez traktat z Amsterdamu w roku 1997, z Nicei w roku 2001, a ostatecznie w traktacie z Lizbony w roku 2007. Zadaniem tej polityki jest koordynowanie zewnętrznego bezpieczeństwa państw członkowski, a także sprawdzanie polityki zagranicznej państw Wspólnoty. Jest to bardzo ważna polityka, ponieważ dąży ona do chronienia wspólnych wartości i interesów państw. Ponadto ochrania ona niezawisłość, a także integralność Unii Europejskiej. Dzięki tej polityce państwa członkowskie dążą do szerzenia pokoju na świecie, chcą wpłynąć na politykę na całym świecie, a także umocnić pozycję Europy. Także polityka ta głosi prawa człowieka, a także rządów we wszystkich krajach członkowskich. Rada Europejska jest jednym z najważniejszych organów Unii Europejskiej, który czuwa nad jej bezpieczeństwem oraz odpowiednim funkcjonowaniem. Rada Europy zrzesza w sobie najważniejsze osoby w Unii Europejskiej, a także przedstawicieli Komisji Europejskiej. Została ona stworzona z nieformalnych spotkań państw EGW, który miały miejsce od roku 1974. Stała się ona organem unijnym w roku 1987 na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego. Od roku 2002 zostało postanowione, iż spotkania członków Rady Europejskiej będą odbywały się cztery razy do roku, a także w nagłych sytuacjach będą się spotykali dodatkowo. Decyzje zawierane w Radzie Europejskiej są na zasadzie konsensusu, czyli porozumienia, o ile traktaty nie mówią inaczej o danej sytuacji. Głównym zadaniem tego organu jest decydowanie o losach Unii Europejskiej oraz nadawanie kierunków polityki wspólnoty. Chodzi więc o to, aby określali oni, w jakim kierunku ma się rozwijać Unia Europejska. Również Rada Europy znacznie wpływa na politykę zagraniczną, a także politykę bezpieczeństwa państw członkowskich. To ona decyduje o wspólnej obronie. Natomiast przewodniczący Rady Europejskiej pełni również funkcję reprezentującą, ponieważ przedstawia innym założenia tego organu.


Warto również przeczytać:

Mordowanie polskiej szlachty i Żydów
Pierwsze punkty oparcia konfederatów – Bar i Berdyczów – zostały już w czerwcu 1768 roku zdobyte przez połączone wojska królewskie i rosyjskie. Oddziały konfe...

Oddziaływanie polskiego renesansu
Litwini wchłaniali dorobek i wzorce polskiej kultury. Po objęciu tronu przez wychowanego w kulturze ruskiej Władysława Jagiełłę zwiększył się wpływ kultury ruskiej na pol...

Oczami przeciętnego człowieka
Polityka można śmiało powiedzieć że rządzi naszym światem. Największą władzę mają państwa posiadające silnych i zdeterminowanych przywódców. Choć często głowy państwa sta...

Formy państwa
Formy państwa są to sposoby, w jakie jest organizowane życie polityczne i społeczne danego kraju, najprościej mówiąc jest to system polityczny i sprawowanie władzy w dany...

Prawica wobec religii
Pomoc rządowa dla religii od początku ruchu była główną częścią prawicowej polityki. Francuska prawica poparło władzę kościoła katolickiego i sprzeciwiała się sekularyzac...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: