Polityka

Włodzimierz Cimoszewicz

Inne strony warte obejrzenia: podłogi oraz panele na alloc.pl

Włodzimierz CimoszewiczWłodzimierz Cimoszewicz urodził się 13 września 1950 roku w Warszawie. Jest on prawnikiem oraz politykiem polskim. W latach 1993 do 1995 był on wiceprezesem Rady Ministrów, a także prokuratorem generalnym oraz ministrem sprawiedliwości, w latach 1995 do 1996 był wicemarszałkiem sejmu, a następnie do roku 1997 objął stanowisko prezesa Rady Ministrów. W latach 2001 do 2005 Włodzimierz Cimoszewicz był ministrem spraw wewnętrznych, a w roku 2005 objął stanowisko marszałka sejmu. Od roku 1989 do 2005 był ona także posłem na sejm kadencji pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej oraz dziesiątej, a od roku 2007 był senatorem siódmej kadencji. Włodzimierz Cimoszewicz ukończył Liceum Ogólnokształcące imienia Powstańców Warszawy, a następnie studiował na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale prawa i administracji i ukończył je w roku 1972. Później, w roku 1978 otrzymał on tytuł doktora nauk prawnych w specjalizacji w prawie międzynarodowym. Był również stypendystą na uniwersytecie w Nowym Jorku. Pracuje on również jako wykładowca na uniwersytecie w Białymstoku od roku 2006. Zajmuje tam stanowisko kierownika polityki zagranicznej na wydziale prawa. Marek Jurek urodził się 28 czerwca 1960 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Jest on politykiem polskim, a ponadto posłem dziesiątej kadencji w sejmie PSL. Jest on także posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej, czwartej oraz piątej kadencji. Był ona także przewodniczącym Prawicy Rzeczypospolitej. Natomiast w latach 2005-2007 był on marszałkiem sejmu piątej kadencji. Obecnie jest on kandydatem na prezydenta Polski i startuje w nich z powodu przedwczesnej śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Marek Jurek ukończył Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w swoim rodzinnym mieście, a później studiował na uniwersytecie imienia Adami Mickiewicza w Poznaniu na wydziale historycznym. Jego przygoda z polityką zaczęła się w latach 70, gdy wówczas rozpoczął działalność opozycyjną. Był on założycielem oraz uczestnikiem ruchu młodej Polski w latach 80,a także członkiem niezależnego zrzeszenia studentów. Pracował w podziemnej redakcji „Polityki Polskiej” oraz pracy emigracyjnej „Znaki Czasu”. Obecnie prowadzi on również działalność publicystyczną „Niedzieli”. Jest on autorem książki, która jest zbiorem jego felietonów z lat 1999 do 2000.


Warto również przeczytać:

Teoria umowy społecznej
według tej teorii państwa powstawały poprzez umowy społeczeństw. Było to wywołane odpowiednimi zabiegami handlowymi i militarnymi pomiędzy danymi społecznościami, pomagał...

Rada ministrów
Prezes rady ministrów jakby mianuje radę ministrów. Najczęściej tworzy się koalicja SLD, UP, PSL. Te koalicje tworzą większość rządową. Prezes rady dobiera sobie ministró...

Przestrzeń publiczna
Do przestrzeni publicznej zalicza się wszystkie dostępne oraz nieodpłatne miejsca, a także fizyczne przestrzenie, gdzie mogą udać się wszystkie społeczne jednostki. Do ta...

Prawa człowieka, a polityka
Analizując cały katalog praw człowieka, czyli specyficznych i ściśle określonych uprawnień przysługujących każdemu człowiekowi dostrzegamy, ze prawa te są odpowiednio usz...

Suwerenność
Suwerenność państwa jest jedną z najważniejszych cech państwa. Jest to określenie, które mówi, że państwo posiada swoje własne terytorium, władze oraz nie jest pod rządam...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: