Polityka

Władza w państwie

Inne strony warte obejrzenia: http://świat-prawa.pl

Władza w państwieWładza w państwie jest jedną z najważniejszych jego części. To dzięki władzy są tworzone nowe ustawy oraz prawa, które pozwalają żyć w społeczeństwie, w jak największej harmonii. Sama władza w zależności od tego, jaki reżim istnieje w państwie, tak jest sprawowana. Władza w krajach demokratycznych jest przekazywana politykom przez obywateli w powszechnych wyborach. Natomiast w innych systemach władzy jest ona przekazywana przez polityków do polityków, co sprawia, że ludzie nie mają żadnego wpływu na władzę. Głównym zadaniem władzy w każdym kraju jest sprawowanie porządku w prawie oraz dokonywanie wszelkich zmian, które mają przynieść o wiele więcej korzyści w państwie. Mimo tego, że władza w państwie demokratycznym jest przekazywana przez obywateli politykom to, można zauważyć, że często może dojść do wielu nadużyć władzy, co także może prowadzić do buntów w społeczeństwie. Władza w krajach totalitarnych i autorytarnych jest zwykle jednopartyjna, co sprawia, że niezależnie od tego czy są wybory czy też nie, zawsze wygrywa partia rządząca, która sprawuje absolutną władzę w państwie, ale nadal ustala prawa, które mają być przestrzegane w danych kraju. Istnieje szereg teorii na powstawaniu państw, z których ludzie chcieli wytłumaczyć to, jak powstawały państwa. Pierwszą teorią, jaka można zobaczyć jest teoria teistyczna, która mówi o tym, że państwo zostało stworzone przez Boga lub bogów i zostało przekazane ludziom. Kolejna teoria – podboju i przemocy, mówi o tym, że państwo zostało utworzone przez zdominowanie silniejszego społeczeństwa wskutek wojen i podbojów, które miały miejsce na danym terenie. Teoria umowy społecznej mówi o tym, że społeczności wskutek umów między sobą zaczęły tworzyć państwa w celu lepszej ochrony i o wiele lep[szych interesów. Teoria marksistowska mówi o tym, że ludzie podzielili siebie na dwie grupy – rządzących i osoby podporządkowane. Osoby rządzące zaczęły dominować na danym terenie i tworzyć granice państw. Ostatnią teorią są państwa powstałe w katolickiej nauce społecznej, która zakłada, że państwa zostały utworzone z powodu rozumu człowieka. Człowiek dąży swoim rozumem do życia pełnego organizacji, która często ma służyć ochronie jego samego. Każda z teorii powstawania państw jest sposobem na to, aby człowiek mógł wyjaśnić sobie, jak powstawały państwa i znikały inne.


Warto również przeczytać:

Kwestia poglądów
Nie da się ukryć, że każdy obywatel posiada własne poglądy polityczne, z którymi zgadza się. Są one dostosowane do naszych przekonań w związku z czym postaraj się mieć to...

Funkcje państwa
Państwo posiada kilka podstawowych funkcji, które sprawiają, że ma ono istnieć bez jakichkolwiek problemów i w razie zagrożenia jest w stanie zapewnić ochronę jej mieszka...

Rodzaje polityk
Polityki można podzielić na wiele różnych sposobów. Praktycznie każdej dziedzinie życia możemy przypisać jakąś politykę. Do dziedziny ekonomii zaliczymy na przykład polit...

Historia prawicy na świecie
W Europie, silne tradycyjnie i pod względem struktury klasy wyższe i średnie tworzyły właśnie prawicę i centroprawicę. Podczas wyborów powszechnych, akceptacja demokracji...

Różne polityki
Polityk jest bardzo wiele. Można przyporządkować przynajmniej jedną do niemalże każdej dziedziny życia. Na przykład w dziedzinie ekonomii wymienimy politykę handlową, fis...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: