Polityka

William Howard Taft

Inne strony warte obejrzenia: pożyczka przez internet na konto

William Howard TaftWilliam Howard Taft był dwudziestym siódmym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją prezydenturę pełnił on w latach 1909 – 1913. Urodził się on w dniu piętnastego września 1857 roku w Cincinnati. Zmarł natomiast ósmego marca 1930 roku. Pełnił również urząd prezesa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w latach 1921 – 1930. Od dzieciństwa był on przyzwyczajony do polityki. Jego ojciec był Alphons Taft, czyli sekretarz wojny i zarazem prokurator generalny Stanów Zjednoczonych. Tak jak i jego ojciec William Taft, ukończył uniwersytet w Yale, a później powrócił do Cincinnati, gdzie kontynuował swoje studia i jednocześnie prowadził praktykę prawniczą. Wykazał się dużym talentem prawniczym. Ponadto odznaczał się również jako doskonały administrator. Od dzieciństwa bardziej interesował się prawem niż polityką. Już w wieku trzydziestu czterech lat został sędzią sądu federalnego. Miał aspiracje by zostać członkiem Sądu Najwyższego. Jego żona miała jednak zupełnie inne plany wobec niego. Widział go ona na stanowiskach w polityce a nie w sądzie. Jak się okazało miała ona całkowitą rację. Droga Williama Tafta do najwyższego urzędu w państwie wiodła przez kolejne drobne stanowiska w administracji. W końcu w 1890 roku prezydent Benjamin Harrison mianował go zastępcą Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych. W 1900 roku natomiast prezydent William McKinley odesłał go na Filipiny. Taft pracował tam jako szef cywilnej administracji wyspy. Udało mu się w znacznym stopniu rozwinąć gospodarkę tego małego kraju. Wybudował tam bardzo wiele dróg i szkół. Ponadto przeprowadził demokratyzację administracji. Polegało to na tym, iż dał po prostu miejscowej ludności sposobność obejmowania najwyższych w kraju stanowisk. Jak można znaleźć w książkach historycznych i licznych biografiach, za czasów prezydentury Roosevelta, William Taft był sekretarzem wojny. W roku 1907 prezydent postanowił, iż Taft powinien zostać jego bezpośrednim następcą w Białym Domu. Rok później udało mu się wygrać wybory prezydenckie. Podczas swojej prezydentury starał się trzymać linii politycznej, jaką wytyczył jego poprzednik. Czasami jednak krytykował niektóre jego posunięcia. Zdarzało się bowiem, że niestety rząd Roosevelta czasami dla własnej korzyści naginał nieco prawo. Niestety swoimi posunięciami przysporzył sobie tylko krytyki wewnątrz partii.


Warto również przeczytać:

Ręce do góry
Film „Ręce do góry” jest filmem autobiograficznym oraz politycznym. Został on nakręcony w roku 1967, jednak przez wiele lat nie był on emitowany w kinach, pon...

Socjaldemokracja
Socjaldemokracja jest ruchem społecznym, który wywodzi się z doktryny politycznej. Głównym celem tej ideologii powstałej z ruchu robotniczego jest stworzenie społeczeństw...

Rozwój kresowego pogranicza etnicznego
Adam Mickiewicz zbierał i gromadził wiadomości o życiu narodu ukraińskiego i jego poetyckiego dorobku z baśni i legend ludowych. Podczas pobytu w Odessie Mickiewicz częst...

Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych
Stany Zjednoczone posiadają federalny ustrój polityczny. Przedmiotami tej federacji są stany. W kraju tym obowiązuje konstytucja, która została utworzona w 1787 roku. Jes...

Pojęcie i odmiany lewicy
W polityce pojęcie lewicy jest powszechnie stosowane do opisania wsparcia dla przemian społecznych, mając na względzie stworzenie bardziej egalitarnego społeczeństwa. Poj...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: