Polityka

Więzień sumienia

Inne strony warte obejrzenia: optium xido

Więzień sumieniaWięźniem sumienia jest każda osoba, która została zatrzymana w danym państwie za wszelkiej jej przekonania. Więźniowie sumienia zwykle są więźniami politycznymi, ponieważ wszelkie sprzeciwy wobec władzy w państwach totalitarnych i autorytarnych zwykle są one razu niszczone z zarodków, dlatego więźniami sumienia są wszystko osoby, które zostały uwięzione przez to jakiej są orientacji politycznej, seksualnej, ze względu na ich poglądy, czy też rasę. Więźniowie sumienia od zawsze istnieli, jednak dopiero od niedawna stało się to sprawą naprawdę głośną, kiedy dowiedziano się o licznych zbrodniach rządu chińskiego. Więźniem sumienia może zostać każdy, co sprawia, że nie zależnie od miejsca i czasu, każdy może zostać zatrzymany za to jak wygląda, jak myśli i kim jest. Więźniowie sumienia są poszukiwani na całym świecie przez Amnesty International, która pomaga uwolnić ich z więzień. Ważną rolę w zostaniu więźniem sumienia odgrywa nasze pochodzenie, religia, tożsamość narodowa, język, kolor skóry, które sprawiają, że jesteśmy odmiennymi ludźmi i możemy być potencjalnymi przeciwnikami. Więzień sumienia może być więźniem politycznym. Whistlestop jest metodą polityczną na zdobycie większej ilości wyborców. Polityków spotyka się z potencjalnymi wyborcami, rozmawiając z nimi, pokazując się na mieście, szuka w ten sposób kolejnych wyborców, poprzez pokazanie, że może on znaleźć czas na wszystkich swoich wyborców i rozmawiać z nimi o wszystkim, co chcą wyborcy. Sposób ten pokazuje też czasem desperację polityków, którzy wychodzą na miasto wtedy, gdy mają małe poparcie. Sprawia to, że technika ta ma na celu tylko i wyłącznie zdobycie wyższego poparcia, jednak nie ma na celu żadnego zrozumienia problemów społeczeństwa. Whistlestop jest bardzo często formułą, którą można zobaczyć przed wyborami, kiedy zdobycie poparcia jest najważniejsze i trzeba je zdobyć za wszelką cenę. Whistlestop zwykle trwa niezbyt długo, ponieważ jest to tylko krótkie spotkanie na ulicy z wyborcami, które nie ma większego sensu dla społeczeństwa, a dla polityków może mieć okazję na wygranie wyborów. Proces ten jednak jest najbardziej zauważalny w USA, gdzie można zaobserwować polityków w mniejszych miastach, którzy rozmawiają z potencjalnymi wyborcami, w innych krajach sposób ten nie przyjął się tak, jak w innych. Obecnie jednak sposób ten stosowany jest w innych krajach.


Warto również przeczytać:

Program polityczny Bractwa Cyryla i Metodego
Po upadku powstania listopadowego i uśmierzeniu ruchów rewolucyjnych we Włoszech stosunki austriacko-rosyjskie wyraźnie się poprawiły. W 1833 roku doszło do zawarcia międ...

Zająć się zdrowiem
Bardzo ważne dla każdego człowieka jest zdrowie, dlatego sporo zależy od tego jakich mamy polityków do spraw opieki zdrowotnej. To oni zajmują się ustanawianiem przepisów...

Dziedziczny urząd wielkoksiążęcy
Idea niepodległości Ukrainy – jak pokazały doświadczenia lat późniejszych – nie zdołała się zakorzenić głęboko w środowiskach wojskowych i politycznych. Z dru...

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
„Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa”, w skrócie WPZiB, jest jednym z głównym obszarów, w których działa Unia Europejska. Obejmuje on wszelkie dział...

Republika
Republika jest obecnie jednym z najczęstszych form państwa, które można spotkać. Dzieje się tak ponieważ wykorzystuje ona jeden z najlepszych modeli państw, jaki może ist...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: