Polityka

Whip

Inne strony warte obejrzenia: zamawianie pieczatki

WhipWhip jest osobą, której głównej zadaniem jest szukanie, czy w partii są osoby, które nie zagłosowały tak, jak było to wcześniej ustalane. Określenie whip, narodziła się w Wielkiej Brytanii, gdzie wywodzi się ono z terminu „ubijać” (ang. whipper-in), które było stosowane podczas polowania na lisy. Whip jest sposobem na to, aby glosowanie partii było takie samo, co oznaczałoby największe korzyści. Zadanie whip'a można określić do szpiegowania własnych ludzi, co zwykle jest potrzebne w większych sprawach, kiedy to, przegłosowanie jest możliwe, jeżeli cala partia zagłosuje podobnie. Jednak whip jest zadaniem bardzo trudnym i często nielubianym, ponieważ jest to sposób na kontrolowanie całej partii. Whip zazwyczaj jest osobą, która posiada największej zaufanie lidera partii, który ją właśnie wyznacza. Whip obecnie jest jedną z najważniejszych części wielu partii, ponieważ pokazuje ona, kto jest lojalny wobec lidera partii. Whip jako osoba, która ma sprawdzać, czy wszyscy zagłosowali z ustaleniami lidera partii, jest osobą, która musi posiadać ogromne zaufanie nie tylko lidera, ale i pozostałych członków partii, każde zadanie whip'a jest jednak to samo i najczęściej jest ono wykonywane porządnie i odkrywa się osoby, które nie zagłosowały tak, jak zostało to ustalone. Religia państwowa jest jedyną wspieraną ideą w państwie, co oznacza, że religia, która jest wspierana jest najważniejsza ideową wspieraną rzeczą, jaka jest w państwie. Pozostałe religie są podrzędne, co sprawia, że mogą być w pewien sposób uciskane i przeszkadzanie im mogą być obrządki. Religia państwowa może istnieć w wielu krajach. Najczęściej odnosi się ona jednak do chrześcijaństwa, które występuje jako religia państwowa w krajach najczęściej Ameryki Południowej, gdzie kładzie się wysoki nacisk na rozwój dzieci w myśl chrześcijaństwa oraz z islamem, który w krajach arabskich jest religią panującą i najważniejszą, co sprawia, że religia nawet może tworzyć prawa w państwie w myśl Koranu. Religiami państwowymi mogą być również inne religie, jednak obecnie odchodzi się coraz bardziej od religii państwowej, ponieważ z powodu rosnącej wolności, każdy może wierzyć w co chce, dlatego państwa stają się świeckie. Jets to proces, który prowadzi religie do miejsca, w którym powinny istnieć – nie mieszającym się w politykę kraju. Religia państwowa jednak najczęściej jest kojarzona z islamem, który ma wielki wpływ na kraje arabskie w polityce tych krajów.


Warto również przeczytać:

Herbert Clark Hoover
Herbert Clark Hoover był trzydziestym pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urodził się on dnia dziesiątego sierpnia 1874 roku. Zmarła natomiast dwudziestego paździ...

Autonomia dla Ukrainy
Starszyzna kozacka nadal dążyła do rozszerzenia autonomii, a także do utworzenia na Ukrainie lewobrzeżnej parlamentu, podobnego do polskiego Sejmu. Petycje w tej sprawie ...

Państwa totalitarne
Państwa totalitarne charakteryzują się tym, żę władza ogranicza obywateli do jak największego stopnia, poprzez różnego rodzaju obowiązki, jak i policje polityczne i organ...

Typy systemów politycznych
Przez bogatą światową kulturę polityczną i fakt, że każdy kraj ma własną historię i mentalność, na świecie mamy do czynienia z wieloma typami systemów politycznych. Takim...

Giertych i Kurski – dwie skrajności
Prawnik z wykształcenia, polityk z poczucia obowiązku. Do polityki wszedł z gotowym planem co chce osiągnąć i jak ma wyglądać jego polityczna kariera. To, że jest niezwyk...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: