Polityka

Utopia

Inne strony warte obejrzenia: notariusz wrocław

UtopiaUtopia jest pewnym marzeniem, które w realnych warunkach prawdopodobnie nie jest możliwe w realizacji. Utopia to wizja, czy projekt idealnego państwa, czy idealnego ustroju politycznego, który kieruje się w swym funkcjonowaniu jedynie sprawiedliwością, równością, solidarnością. Brak w nim wyzysku, czy podziałów na biednych i bogatych, wyzyskujących i wyzyskiwanych, etc. Termin „utopia” pojawił się po raz pierwszy w XVI wieku, jako tytuł dzieła Tomasza Morusa. Powszechnie w literaturze terminu tego używa się na określenie tęsknoty człowieka za lepszym światem, za idealnym ustrojem politycznym. Historia zna kilka koncepcji utopi, które łączy zasadnicza idea, ale w niektórych kwestiach nieco się różnią. Największy wpływ na życie człowieka odegrały te koncepcje, gdzie utopie odnosi się bezpośrednio do życia politycznego jednostki, gdy stawia się ja za wzór do osiągnięcia, tym większe ma to znaczenie, że źle skonstruowane założenia idealnego ustroju realizowane w praktyce mogą być zgubne dla ludzkości i przynieść więcej strat, czy ogólnie negatywów niż pozytywów. Utopie w polityce top te, gdy ktoś zakłada sobie za podstawę dążeń taka przemianę polityki, społeczeństwa, ustroju, sceny politycznej, itp., żeby osiągnąć ustrój idealny. Niestety, czy możliwym jest, aby kiedykolwiek w dziejach powstało idealne społeczeństwo z idealnym ustrojem? Tym bardziej, ze ten ustrój, który w teorii wydaje się idealny zwykle w praktyce takim nie jest, czy po prostu nie da się przełożyć teorii na praktykę, a naciąganie rzeczywistości, tak aby pasowała ona do ideału nigdy nie będzie ideałem. Próba wprowadzenia takiego idealnego ustroju politycznego już kilkakrotnie w historii ludzkości kończyła się fiaskiem typu – stosowanie terroru dla utrzymania idealnego ładu, itp. Najbardziej paradoksalne przykłady z historii, gdy próba wprowadzenia idealnego ustroju przyniosła jedynie śmierć, zagładę, destrukcje społeczeństwa, czy inne niepożądane skutki to wygenerowanie się następujących ustrojów politycznych: stalinizm, nazizm, komunizm, socjalizm. Ustroje te nie miały nic wspólnego z idealnym sposobem uprawiania polityki, czy z idealnym państwem, a tymczasem w swych założeniach programowych pretendowały do tego, aby takimi być. Wśród najsłynniejszych myślicieli zajmujących się konstruowaniem utopi, czy refleksją na jej temat (obok Tomasza Morusa) zwykle wymienia się: Tomasz Campanella, Anatol France, Franciszek Bacon, Chad Walsh, Jerzy Szacki, Karol Marks, Juliusz Verne, Stanisław Lem, Konstanty Ciołkowski, Edward Bellamy, Włodzimierz Lenin, i inni.


Warto również przeczytać:

Ziemia włodzimierska
W 1355 roku Polacy zdobyli Włodzimierz, a siedem lat później Litwini opanowali Kijów. W roku 1366 Polska zawarła z Litwą pokój kończący walki o Ruś. Polska podporządkował...

Historia prawicy na świecie
W Europie, silne tradycyjnie i pod względem struktury klasy wyższe i średnie tworzyły właśnie prawicę i centroprawicę. Podczas wyborów powszechnych, akceptacja demokracji...

Polityka Rybnika
Jednym z interesujących sloganów reklamowych Rybnika jest ten, który mówi o tym, że Rybnik jest miastem z ikrą. Mówi się czasami, że grunt to dobre hasło i trzeba przyzna...

Co kraj to obyczaj
Jak mówi starodawne i bardzo znane przysłowie, że co kraj to obyczaj. I tak w rzeczywistości jest, ponieważ każde państwo rządzi się swoimi prawami, ma swoje ustanowione ...

Polityka w życiu przeciętnego obywatela
Są ludzie, którzy bardzo interesują się polityką i śledzą na bieżąco najnowsze wydarzenia tej dziedziny. Są jednak i tacy, których polityka nie interesuje w ogóle i nie z...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: