Polityka

Ustrój polityczny Rosji

Inne strony warte obejrzenia: http://www.olsztyn.wortale.net/164-Nowoczesne-metody-frezowania.html

Ustrój polityczny RosjiRosja jest państwem demokratycznym, w którym silną rolę odgrywa prezydent w ustroju. Z kolei władza ustawodawcza jest sprawowana przez parlament bikameralny, a wykonawcza jest także sprawowana przez prezydenta. Co więcej rząd praktycznie jest zależny od prezydenta. Władzę sądowniczą sprawują niezależne sądy. Państwo to jest federacją, w skład której wchodzą republiki, obwody, a także miasta, które mają federalne znaczenie. Co więcej, Rosja składa się z okręgów autonomicznych oraz obwodów autonomicznych. Jednak na ogół przyjmuje się, że części te nie mają państwowego statusu. Ponieważ prezydent jest wcześniej wymieniany w konstytucji niż parlament oraz rząd, dlatego też to wyjaśnia dlaczego jego pozycja jest najważniejsza w ustroju politycznym. Prezydent w Rosji jest wybierany na czteroletnią kadencją w bezpośrednich, powszechnych oraz tajnych wyborach. Aby wybory te były uznane, konieczna jest 50% frekwencja. Prezydentem tego kraju może zostać obywatel Rosji, który ukończył już 35 lat i mieszka na terenie tego państwa przynajmniej 10 lat. Co więcej, ten sam człowiek może sprawować funkcję prezydenta co najwyżej dwa razy z rzędu. Ustrój polityczny Austrii jest związkową parlamentarną republiką z kanclerskim systemem. Ustrój ten powstał w roku 1920 i został określony przez Konstytucję Austrii. Władza ustawodawcza została przekazana parlamentarzowi, który składa się z Rady Narodowej oraz z Rady Federalnej. Z kolei władza wykonawcza leży w rękach rządu wraz z kanclerzem, który stoi na czele. Z kolei do obowiązków prezydenta należy przyjmowanie listów o charakterze uwierzytelniającym, które otrzymuje od akredytowanych dyplomatów w Wiedniu. Ponadto nominuje on federalnych urzędników i nadaje tytuły naukowe. Prezydent ponadto mianuje przedstawicieli dyplomatycznych z Austrii w innych krajach. Również funkcją prezydenta Austrii jest stwarzanie konsulatu obcego państwa na terenie Austrii oraz mianowane austriackich konsulów, którzy reprezentują ten kraj za granicą. Natomiast władza sądownicza należy do niezawisłych sądów, a także jeśli chodzi o sprawy cywilne należy ona do właściwych federalnych urzędników. Ustrój, który obecnie panuje w Austrii wywodzi się od czasów obalenia Habsburgów, czyli od roku 1918. W roku 1932 do Austrii wprowadzona porządki dyktatorskie i dzięki temu rozwiązany został parlament. Po roku 1938 państwo to przestało istnieć, a poprzednie przepisy konstytucyjne nie zostały już przywrócone w okresie drugiej republiki Austrii.


Warto również przeczytać:

Nowa Sicz
Książę Mniszkow, znany dotąd jako przeciwnik autonomii Ukrainy, w tych zmienionych warunkach wystąpił jednak z krytyką Kolegium Małorosyjskiego. Podobnie jak inni rosyjsc...

Budżet państwa
Budżet każdego państwa często wzbudza wiele kontrowersji, gdyż to władze danego kraju muszą podjąć trudne decyzje na co i w jakiej ilości przeznaczyć dane pieniądze. Nigd...

Monarchia
Monarchia jest formą rządzenia w państwie, które oznacza, że władza jest sprawowana przez monarchę. Monarchia jednak nie jest już tak często wykorzystywanym elementem rzą...

Sytuacja SLD przed wyborami
Stronnictwo Ludowo Demokratyczne zdecydowało o tym, że ich kandydatem do fotela prezydenta zostanie Napieralski. W związku ze śmiercią Szmajdzińskiego w katastrofie lotni...

Margaret Thatcher
Kobieta, która odegrała ważną rolę w historii świata. Będąc premierem tak wielkiego mocarstwa jakim w latach 80 była Wielka Brytania decydowała nie tylko o losach jej kra...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: