Polityka

Ustrój polityczny Norwegii

Inne strony warte obejrzenia: praca w odszkodowaniach

Ustrój polityczny NorwegiiNorwega jest dziedziczną monarchią konstytucyjną. Ustrój polityczny tego państwa został ustanowiony w konstytucja z 1814 roku. Wielokrotnie konstytucja ta była nowelizowana, na przykłąd w roku 1884 oraz 1905. Konstytucja zakłada, iż w Norwegii głową państwa jest król. Ponadto król staje się także wodzem armii, a także przyjmuje on u siebie gości przybywających zza granicy. Król ma także zapewniać państwu ciągłość oraz jedność. Król nadaje obywatelstwo, a także ma prawo odrzucić ustawę, którą wcześniej uchwalił parlament – jednak ostatni raz król skorzystał z tego przywileju w roku 1967. Król jest w tym państwie odpowiedzialny tylko przed Bogiem i to król wybiera premiera. To, który następca ma odziedziczyć tron zależy od starszeństwa. A więc w Norwegii również tron może przejąć kobieta. Ponadto król wybiera Radę Państwa, czy też egzekwuje podatki i mianuje urzędników cywilnych, wojskowych oraz kościelnych. Król ma także w tym kraju prawo łaski. Obecnym królem w tym państwie jest Herald V. Premier natomiast pomimo iż jest mianowany przez króla później odpowiada przed parlamentem. Ma on prawo do inicjatywy legislacyjnej. Również przez króla może zostać odwołany. Obecnym premierem Norwegii jest Jens Stoltenberg. Ustrój polityczny w Portugalii jest zgodny z ustanowioną konstytucją w roku 1976, która w późniejszych latach była wielokrotnie nowelizowana. Według tej konstytucji Portugalia jest republiką. Głową tego państwa jest prezydent, który jest wybierany na pięcioletnią kadencję w bezpośrednich oraz powszechnych wyborach. W tym kraju ten sam człowiek może objąć urząd prezydenta tylko dwa razy z rzędu. Jest on strażnikiem systemu ustrojowego Portugalii dlatego też posiada realne kompetencje, aby sprawować daną władzę. Z kolei władzę ustawodawczą sprawuje parlament, który jest jednoizbowy, czyli unikameralny. Parlament ten nazywany jest Zgromadzeniem Republiki i znajduje się w nim 230 członków, którzy są wybierani na drodze wyborów równych, bezpośrednich oraz powszechnych. Wybory te są ponadto według systemu proporcjonalnego i wybrani członkowie parlamentu sprawują czteroletnią kadencję. Zgromadzenie Republiki przede wszystkim ma za zadanie uchwalanie ustaw, statutów regionów, kontrolę działalności administracji oraz rządu. Parlament także ma za zadanie kontrolować budżet państwa. Z kolei rząd posiada władzę wykonawczą. Prezydent ma za zadanie powoływać premiera na stanowisko, a z kolei premier wybiera skład ministrów.


Warto również przeczytać:

Nocna zmiana
„Nocna zmiana” jest filmem dokumentalnym, który został stworzony przez Michała Balcerzaka oraz Jacka Kurskiego w roku 1994. Opowiada on o kulisach odwołania r...

Akcja powstańcza
Ujęcie sprawy ludności w manifeście Komitetu Centralnego Narodowego, ogłoszonym 1 października 1863 roku, w zasadzie było zgodne z ideą KNP wyrażoną w dokumencie programo...

Kiedy lepiej nie rozmawiać o polityce
Polityka i wszystkie związane z nią tematy od zawsze były powodem wielu kłótni. Wiele osób wręcz uważa, że z dobrymi przyjaciółmi lud członkami rodziny nie powinno się w ...

Brak nowego hetmana
Od roku 1708 w pobliżu rezydencji hetmana Iwana Skoropadskiego w Głuchowie urzędował carski namiestnik, który miał pod komendą dwa rosyjskie pułki, kontrolował hetmana i ...

Premier
W polityce w naszym kraju istnieje pewna hierarchia. Mamy posłów, senatorów, ministrów i prezydenta. Ale również nie możemy zapominać o bardzo ważnym polityku a mianowici...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: