Polityka

Ustrój polityczny Irlandii

Inne strony warte obejrzenia: przepisy na święta

Ustrój polityczny IrlandiiIrlandia jest państwem w którym panuje ustrój polityczny, taki jak republika. System ten został uchwalony konstytucją w roku 1937, a w późniejszych latach wprowadzone zostały do niej niewielkie poprawki. W Irlandii głową państwa jest prezydent, który jest wybierany na siedmioletnią kadencję. Ponadto prezydent ma prawo do podwójnej kadencji. Jest on wybierany w bezpośrednich oraz powszechnych wyborach. Jednak prawdą jest, iż kompetencje prezydenta są raczej niewielkie oraz ograniczone. Powołuje on premiera na wniosek izby niższej parlamentu, a izbę niższą z kolei powołuje na wniosek premiera. Co więcej spełnia on funkcję reprezentacyjną kraju. Prezydent tego państwa może także wysłać projekt ustawy do Sądu Najwyższego, aby sprawdził, czy jest ona zgodna z konstytucją. Co więcej, prezydent jest nominalnie dowódcą sił zbrojnych i może on był postawiony w stanie oskarżenia. Jeśli z kolei chodzi o władzę ustawodawczą leży ona w rękach parlamentu dwuizbowego, który składa się z izby deputowanych oraz z Senatu. Izba deputowanych liczy sobie 166 posłów, którzy wybierani są na pięcioletnią kadencję w powszechnych wyborach. Natomiast w skład Senatu wchodzi 60 osób. Izrael to republika demokratyczna parlamentarno –gabinetową. W państwie tym największą władzę wykonawczą sprawuje premier, który stoi na czele rządu. Prezydent w tym kraju sprawuje funkcje reprezentacyjną oraz ceremonialną. Z kolei władza ustawodawcza jest podzielona pomiędzy parlamentem, a rządem. Parlament w Izraelu, który nazywa się Kneset jest jednoizbowy, czyli unikameralny. Wybory do parlamentu w tym kraju odbywają się co cztery lata. Mandaty do parlamentu są przyznawane według systemu proporcjonalnego między tymi partiami politycznymi, które przekroczyły prób wyborczy 2%. Niezawisłe sądy sprawują natomiast władzę sądowniczą. Ten ustrój polityczny był między innymi wzorowany na systemie, jaki panuje w Wielkie Brytanii. Świadczą o tym takie cechy jak brak spisanej w jednym akcie konstytucji, czy też niewielka rola głowy państwa, a także podobieństwo we władzy sądowniczej. System polityczne tego państwa został uregulowany przez Ustawy Zasadnicze. Korzeni tego ustroju politycznego można doszukiwać się już w starożytności. Parlament Izraela wziął swoją nazwę od Wielkiego Zgromadzenia, czyli od rady, która była utworzona przez Żydów w V wieku przed naszą erą.


Warto również przeczytać:

Nasze przekonania polityczne
Nasze polityczne poglądy nie powinniśmy zachować tylko dla siebie z tego względu, że jest to nasza prywatna sprawa i każdy człowiek ma prawo do posiadania swoich w związk...

Wojsko a polityka
W obecnych czasach wojsko jest bardzo mocno zależne od polityki państwa. Nie wszystkie kraje obecnie chcą rozwijać armię, tak jak wszystkie inne kraje. Wojsko w zależnośc...

Napoleon Bonaparte
W ciągu zaledwie 52 lat życia dokonał w nim wielu rzeczy, które przeszyły do historii. Był niezwykłym człowiekiem, który umiał zamienić klęskę w sukces. Jednak gdy zdarza...

Polityka wojenna
Polityka w czasie pokoju pełni funkcję gospodarczą. Politycy decydują o losach naszego kraju i robią wszystko by w kraju żyło się dobrze. Inaczej sytuacja wygląda, gdy ...

George Walker Bush
George Walker Bush był czterdziestym trzecim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na fotelu prezydenckim zasiadał od roku 2000 do 2009. Urodził się w dniu szóstego lipca 194...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: