Polityka

Ustrój polityczny Danii

Inne strony warte obejrzenia: Adwokat Zbigniew Roman

Ustrój polityczny DaniiDania jest monarchią konstytucyjną, w której najważniejszą oraz największą władzę sprawuje monarcha. Tron może objąć kobieta bądź mężczyzna, którzy powinni należeć do kościoła ewangelicko-luterańskiego. Ustrój polityczny obowiązujący w tym państwie jest zgodny z konstytucją z roku 1953. Chociaż władza ustawodawcza leży w rękach monarchy jest ona sprawowana przez parlament, który jest nazywany Folketinget. Jest to jednoizbowy parlament, którego skład jest wybierany na drodze powszechnych wyborów. Członkowie parlamentu są wybierania na czteroletnią kadencję, jednak wcześniej może on był rozwiązany w specyficznych warunkach. Maksymalnie w skład parlamentu może wchodzić 179 deputowanych – także z Wysp Owczych oraz Grenlandii. Monarcha ma prawo do ustanawiania prawa tylko w przypadku nagłych sytuacji i prawa te mają tymczasowy charakter. Najczęściej jest w to, gdy parlament nie ma możliwości dokonania zebrania. Parlament ma za zadanie sprawować kontrolę nad administracją oraz nad rządem. Monarcha także sprawuj w tym państwie władzę wykonawczą. Król realizuje władzę wykonawczą poprzez ministrów oraz rząd. Z kolei władza sądownicza należy do niezawisłych sądów. Nowa Zelandia jest państwem, które posiada taki ustrój polityczny jak monarchia konstytucyjna. Ten system polityczny jest wzorowany na brytyjskim, chociaż znajdują się w nim pewne poważne różnice, między innymi takie jak fakt, iż parlament Nowej Zelandii jest jednoizbowy. Państwo to nie posiada spisanej konstytucji, podobnie jak inne państwa wspólnoty narodów. Jednak w skład konstytucji wchodzi wiele dokumentów, na przykład traktat z Waitangi, a także ustawy, który były przyjmowane przez nowozelandzki parlament oraz brytyjski i wiele normalnych konstytucji. Najważniejsze normy tego państwa zostały zebrane w roku 1986 w ustawie konstytucyjnej. Jednak nie można jej przyznać statusu normalnej konstytucji i jej rolę można zbliżyć do kodeksu – kataloguje ona oraz układa to, co były obowiązkowe w państwie i tak od dawna. Nowa Zelandia dawniej miała parlament dwuizbowy, jednak od roku 1951 posiada ona parlament jednoizbowy. Skład Izby Reprezentantów – tak nazywa się parlament tego państwa- jest wybierany na zasadzie ordynacji mieszanej, która jest podobna do tej stosowanej w Niemczech. Kadencja członków parlamentu trwa trzy lata, jednak może ona być wcześniej rozwiązana po decyzji premiera przez gubernatora generalnego . Wszyscy obywatele, którzy skończyli 18 lat mogą brać czynny udział w wyborach parlamentarnych.


Warto również przeczytać:

Za czy przeciw polityce
Polityka jest jednym z najbardziej spornych elementów istnienia państwa. Wielu ludzi jest przeciwnych polityce i widać to, podczas różnego rodzaju demonstracji, w których...

Państwo
Każdy z nas posiada przynajmniej intuicyjne pojęcie tego, czym jest państwo. Historia zna wiele definicji państwa. Przyjrzyjmy się wspólnym cechom tychże definicji, czyli...

Konstytucja Polski
W instytucji, jaką jest państwo, bardzo ważną role pełnia różnego rodzaju akty normatywne, które kształtują sposób funkcjonowania państwa. Najważniejszym z tych aktów jes...

Wojsko
Wojsko jest mundurową formacją militarną, która została utworzona do walki w obronie naszego kraj, obecnie coraz rzadziej wykorzystuje się je do walki o nowe tereny, co j...

Janusz Palikot
Janusz Palikot urodził się 26 października 1964 roku w Biłgoraju. Jest on polskim politykiem, posłem na sejm piątej oraz szóstej kadencji. Ponadto jest on przedsiębiorcą,...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: