Polityka

Ustrój polityczny Belgii

Inne strony warte obejrzenia: eprawohub.pl/ochrona-danych-osobowych/

Ustrój polityczny BelgiiBelgia jest monarchią konstytucyjną i często nazywa się to państwo Królestwem. Tron w tym państwie obejmuje się na zasadzie primogenitury. Ustrój polityczny był wielokrotnie nowelizowany w talach : 1893, 1919, 1970, 1980, 1988, 1993, a także 2001. System Belgii był utworzony według konstytucji z 7 lutego 1831 roku. Głową tego państwa jest zawsze król. Obecnym królem Belgii jest Albert II. Król ma możliwość inicjatywy ustawodawczej, a także jego zadaniem jest wygłaszaniem orędzia. Głowa Belgii może wydawać akty prawne i każdy z tych aktów musi być zatwierdzony przed odpowiedniego ministra. Co więcej, to w kwestii króla leży desygnacja premiera według jego uznania, jednak musi on należeć do zwycięskiej partii politycznej. Co więcej król Belgii nadaje szlacheckie tytuły oraz ordery. Ponadto może on wygłaszać weto absolutne tym ustawom, które zostały przyjęte przez sejm. Jest to jednak czynność, którą król wykonuje bardzo rzadko. Również to on desygnuje połowę członków Rady Ministrów i wybiera dwóch doradców, którzy towarzyszą mu na zebraniach Rady Ministrów. Król może także zdymisjonować rząd, gdy będzie tego chciał – jednak to również zdarza się bardzo rzadko. W Czechach panuje parlamentarna demokracja, w której obowiązuje zasada trójpodziału władzy, a także równowaga tych trzech sił. Dwuizbowy parlament posiada władzę legislacyjną, natomiast prezydent oraz rząd posiadają władzę wykonawczą. Niezawisłe sądy otrzymały władzę sądowniczą. W państwie tym obowiązuje Konstytucja Republiki Czeskiej, która została uchwalona 16 grudnia 1992 roku, a weszła w życia 1 stycznia 1993 roku. W państwie tym istnieje dwuizbowy parlament, nazywany bikameralnym. Parlament ten składa się z Senatu oraz Izby Poselskiej. Izba Poselska jest izba niższą, która składa się z 200 posłów, którzy są wybierani na czteroletnią kadencję. Wybierani są oni za pomocą proporcjonalnego systemu, polegająca na przeliczaniu głosów Hagenbacha-Bischoffa. Z kolei Senat jest izbą wyższą, w skład której wchodzi 81 senatorów i wybierani są oni na sześcioletnią kadencję i skład Senatu odnawia się co dwa lata i wybory te są większościowe. Głosować może każdy, kto ukończył 18 lat i jest obywatelem Czech. Natomiast, aby móc kandydować do parlamentu należy mieć ukończone 21 lat – jeśli kandyduje do Izby Poselskiej i 40 lat jeśli kandyduje so Senatu.


Warto również przeczytać:

Systemy polityczne
Systemy polityczne są zagadnieniem bardzo obszernym i można się nad nimi bardzo długo rozwodzić. Typowymi systemami politycznymi na świecie są system liberalny, postkomun...

Agraryzm
Agraryzm jest jedną z doktryn społecznych, a także i ruch społeczny, który głosi, iż rolnictwo jest podstawą gospodarki. Rolnictwo to powinno być przede wszystkim oparte ...

Stowarzyszenia i ich postulaty
W obronie strajkujących chłopów najwcześniej wystąpili galicyjscy socjaliści zaangażowani od początku swej działalności w rozwiązywanie skomplikowanych problemów polsko-u...

Wizażysta kandydata
Każdy polityk starający się o najwyższe stanowisko w kraju musi być odpowiednio przygotowany do jego objęcia. Po pierwsze aby móc ubiegać się o to stanowisko musi wygrać ...

Separatystyczne dążenia Słowian
Do zmiany w monarchii dążyły narody, które w całości żyły w granicach Austro-Węgier, stanowiące 25,3 procent jej ludności: Czesi (6 min i 12,5 procent ogółu), Chorwaci (2...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: