Polityka

Uprawnienia prezydenta wobec władzy wykonawczej

Inne strony warte obejrzenia: ochrona danych osobowych w firmie

Uprawnienia prezydenta wobec władzy wykonawczejChoć zwykło się podkreślać, że premier ma większą władze niż prezydent, to jednak prezydent ma także pewne uprawnienia względem władzy wykonawczej, które naprawdę nie są wcale takie małe. Stąd też dochodzi często do tarć na linii prezydent – premier, zwłaszcza gdy pochodzą oni z przeciwnych wobec siebie obozów politycznych. Według konstytucji jednym z najważniejszych uprawnień prezydenta wobec władzy wykonawczej jest fakt, że, w zgodzie z konstytucyjnymi zapisami, powołuje on premiera. Następnie, po złożeniu odpowiedniego wniosku przez premiera, prezydent powołuje poszczególnych członków Rady Ministrów, którzy właśnie wobec prezydenta składają odpowiednia przysięgę. Podobne uprawnienia ma prezydent RP, kiedy dojdzie do powoływania premiera i rządu w procedurze rezerwowej, o czym warto pamiętać. To prezydent także odwołuje polityka z funkcji ministra, jeśli sejm przegłosował wobec niego wotum nieufności. Także, gdy dojdzie do dymisji rządu, dymisja ta składana jest właśnie na ręce prezydenta. Poza tym prezydent ma prawo do wydawania różnego rodzaju zarządzeń na podstawie przyjętych ustaw, co też jest istotnym uprawnieniem odnośnie władzy wykonawczej. Warto jeszcze zaznaczyć, jakie prawa ma prezydent, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa. Przede wszystkim konstytucja zaznacza, że prezydent w tej kwestii musi ściśle współdziałać zarówno z premierem jak i z ministrem spraw zagranicznych. Za kontrasygnatą premiera prezydent ma prawo do ratyfikacji a także do wypowiadania rozmaitych umów międzynarodowych. Dotyczy to układów politycznych, członkostwa w różnych organizacjach międzynarodowych, układów o charakterze wojskowym, różnego rodzaju sojuszów międzynarodowych. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy międzynarodowej prezydent ma prawo zwrócić się z nią do Trybunału konstytucyjnego, który musi wtedy przebadać jej zapisy pod względem zgodności z obowiązującą w naszym kraju konstytucją. Po odpowiednim wniosku Prezesa Rady ministrów prezydent decyduje między innymi o wysłaniu polskich sił zbrojnych z jakąś misja zagraniczną. Poza tym uprawnienia prezydenta dotyczą także wielu innych obszarów działań władzy wykonawczej, między innymi może on zlecić przeprowadzenie jakiejś kontroli przez NIK, co chyba najlepiej ,świadczy o tym, że uprawnienia prezydenta względem władzy wykonawczej nie są bynajmniej tylko i wyłącznie nominalne.


Warto również przeczytać:

Polityka Rurykowiczów
Od najdawniejszych czasów obszarem spornym dla Polski i Ukrainy była Chełszczyna – podobnie jak wszystkie ziemie na pograniczu grup etnicznych. Wzdłuż dolnego biegu...

Harry S. Truman
Harry S. Truman był trzydziestym trzecim ( trzydziestym szóstym) prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swój urząd pełnił on w latach 1945 – 1953. Urodził się on w dniu ...

Gospodarka wg prawicy
Historycznie, prawica opowiada się za zachowaniem bogactwa i władzy arystokratów i szlachty. Reakcyjna prawicowa polityka polega na tworzeniu i promocji społecznej hierar...

Władza w państwie
Władza w państwie jest jedną z najważniejszych jego części. To dzięki władzy są tworzone nowe ustawy oraz prawa, które pozwalają żyć w społeczeństwie, w jak największej h...

Antykomunizm wg prawicy
Wczesne komunistyczne ruchy były w sprzeczności z tradycjami monarchii, która rządziła przez większą część kontynentu europejskiego w tym czasie. Wiele europejskich monar...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: