Polityka

Uprawnienia prezydenta wobec władzy sądowniczej

Inne strony warte obejrzenia: radca-filipski.pl Radca Prawny Gorzów www.tlumaczenia-przysiegle.com.pl/

Uprawnienia prezydenta wobec władzy sądowniczejFunkcja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wiąże się z wieloma obowiązkami i uprawnieniami, między innymi z uprawnieniami wobec władzy sądowniczej. Oczywiście nie zmienia to faktu, że polskie sądownictwo jest niezawisłe, lecz pewne uprawnienia prezydenta pozostają faktem. Warto zatem rozważyć, jakie to konkretnie uprawnienia ma prezydent wobec niezależnej władzy sądowniczej w naszym kraju. Wbrew pozorom nie są one wcale takie małe, choć przywykliśmy do zauważania uprawnień prezydenta tylko odnośnie władzy ustawodawczej i wykonawczej. Przede wszystkim prezydent na mocy zapisu konstytucyjnego mianuje sędziów Krajowej Rady Sadownictwa, oczywiście po tym, jak Rada wystąpi ze stosownym wnioskiem. Jest to bez wątpienia bardzo ważne uprawnienie prezydenta, ostatecznie KRS to wyjątkowy organ władzy sądowniczej. Co więcej prezydent ma prawo osobiście wskazać jedną z osób, która stanie się członkiem Krajowej Rady Sadownictwa, jest to uprawnienie prezydenta zapisane w konstytucji. Prezydent ma także prawo do powołania prezesa Sądu Najwyższego, wybierając jednak spośród kandydatów, których wybiera Zgromadzenie Sędziów Sądu Najwyższego. Nie trzeba chyba podkreślać, jak prestiżowe jest to uprawnienie prezydenta, ostatecznie ranga Sądu Najwyższego mówi sama za siebie. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku powoływania przez prezydenta prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Również wiceprezesów NSA powołuje właśnie prezydent, co więcej wszystkie te mianowania dochodzą do skutku bez konieczności uzyskania kontrasygnaty ze strony Prezesa Rady Ministrów. Prezydent ma także swój udział, jeśli chodzi powoływanie członków Trybunału Konstytucyjnego, z przedstawionych mu kandydatów wybiera i powołuje prezesa i wiceprezesa Trybunału. I tym razem kontrasygnata premiera nie jest konieczna. To jednak jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o uprawnienia prezydenta względem władzy sądowniczej, ponieważ może on także składać różne wnioski do Trybunału konstytucyjnego. Przykładem może być przedłożenie tekstu utraty czy innego aktu prawnego budzącego wątpliwości, jeśli chodzi o jego zgodność z konstytucją RP. również, gdy dochodzi do sporów na tle podziału kompetencji pomiędzy najważniejsze organy państwowe, prezydent ma niezbywalne prawo odwołać się z tego rodzaju problemem właśnie do Trybunału Konstytucyjnego, który ma podjąć decyzję kończącą spór.


Warto również przeczytać:

Sprawa narodowa na Kresach Wschodnich
Dokument zwany Concordią zabraniał kapłanom chrzcić dzieci nie swego obrządku (wyjąwszy nagłe przypadki). Greckokatoliccy kapłani, udzielając wyjątkowo chrztu dzieciom ła...

Zbliżają się wybory
Bardzo ważnym okresem dla każdego polityka jest czas kiedy to zbliżają się wybory. Wybory to powszechne głosowania w których społeczeństwo wybiera swoich przedstawicieli....

Zwierzchnictwo państwa rosyjskiego
Chmielnicki już w roku 1650 kilkakrotnie zwracał się do cara z prośbą o wzięcie Kozaczyzny pod opiekę przez państwo rosyjskie. Wykorzystywał wszystkie nadarzające się oka...

Polska Partia Pracy
Polska Partia Pracy jest partią polityczną, która powstała na pierwszym kongresie, który został przeprowadzony w roku 2001. Używa ona tej nazwy od momentu drugiego kongre...

Teoria podboju i przemocy
Teoria podboju i przemocy określa powstawanie państwa poprzez wojny oraz dominację. W tej teorii państwo, czy też grupa ludzi, którzy posiadają o wiele większą siłę, zacz...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: