Polityka

Uprawnienia prezydenta

Inne strony warte obejrzenia: kobra-detektyw.pl/onas.html

Uprawnienia prezydentaPrezydent pełni bardzo wiele funkcji, na omówienie zasługują między innymi jego uprawnienia w stosunku do władzy ustawodawczej. Przede wszystkim uprawnienia prezydenta w tym względzie odnoszą się do wszystkich spraw związanych z wyborami. Pamiętajmy, że to właśnie prezydent jest osobą, która zarządza, że odbędą się wybory do parlamentu, wyznaczając jednocześnie ich konkretną datę. Oczywiście jest to obwarowane pewnymi prawnymi nakazami i zakazami – dla przykładu prezydent, określając datę wyborów parlamentarnych, musi pamiętać, że konieczne jest wybranie dnia wolnego od pracy, który przypada w okresie na 30 dni przed upływem kadencji funkcjonującego ciągle parlamentu. Poza tym to właśnie prezydent określa datę pierwszego posiedzenia Sejmu oraz Senatu, warto zaznaczyć, że powinno się ono odbyć w przeciągu 30 dni od daty wyborów, jeśli tylko wszystko odbyło się w trybie normalnym, tzn. kadencja poprzedniego parlamentu zakończyła się terminowo a nie przedterminowo. Prezydent ma także pewne uprawnienia, jeśli chodzi o stanowienie ustaw. Przede wszystkim przysługuje mu inicjatywa ustawodawcza, co jest naprawdę znacznym uprawnieniem pozwalającym na wpływanie na kształt polityki państwa. Co istotne, prezydent może także oczywiście zgłaszać odpowiednie poprawki do tych projektów ustaw, które sam przedłożył sejmowi. Poza tym prezydent ma prawo zakwestionowania danej ustawy poprzez zgłoszenie weta prezydenckiego, w takiej sytuacji ustawa wraca do Sejmu, który ma możliwość odrzucenia weta. Prezydent może także w inny jeszcze sposób zablokować wejście w życie ustawy przegłosowanej w sejmie – wystarczy tylko, że zgłosi on dana ustawę do Trybunału konstytucyjnego, który w takiej sytuacji ma obowiązek dokładnie przebadać jej treść pod kątem zgodności z zapisami obowiązującej konstytucji. Oczywiście krok ten wcale nie oznacza, że dana ustawa na pewno przepadnie, ale za to na pewno jej przyjęcie zostanie odwleczone w czasie, a czasami chodzi właśnie o to w trakcie przepychanek wśród najwyższych władz. Oczywiście w przypadku, gdy prezydent nie ma zastrzeżeń do przedłożonej mu ustawy, po prostu ja podpisuje, co sprawia, że wchodzi ona w życiu. Również prezydent ogłasza dana ustawę w dzienniku ustaw. Jak widać zatem prezydent Polski ma szereg uprawnień zagwarantowanych konstytucją, które pozwalają mu realnie wpływać na działanie polskiej władzy ustawodawczej.


Warto również przeczytać:

Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Chorwacja
System partyjny Litwy w ostatnich kilkunastu latach na ogół kształtował się jako umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominującą. Głównymi ugrupowaniami do 2000r. by...

Thomas Woodrow Wilson
Thomas Woodrow Wilson był dwudziestym ósmym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją kadencję pełnił w latach 1913 – 1921. Thomas Woodrow Wilson urodził się w dniu d...

Wyższość wyborów prezydenckich nad parlamentarnymi
Co parę lat w każdym kraju przychodzą wybory. Mamy ich dwa rodzaje. Jedne to wybory prezydenckie a drugie to parlamentarne. Zarówno pierwsze jak i drugie wymagają od poli...

Osłabiona Rzeczpospolita
W tych niesprzyjających warunkach Wyhowski we wrześniu 1659 roku złożył buławę i schronił się w Polsce, a wielu jego zwolenników zamordowano. Przeciwko Wyhowskiemu wypowi...

Wyrzeczenie się wiary na rzecz władzy
Za panowania Giedymina i jego synów Litwa przesuwała na południe i wschód swoje granice. Już Giedymin dążył do zapanowania nad Księstwem Halicko-Włodzimierskim, ale bezpo...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: