Polityka

Unia brzeska

Inne strony warte obejrzenia: Lider w budowie konstrukcji stalowych konstalex.pl

Unia brzeskaDo podniesieni poziomu oświaty wśród Ukraińców przyczyniła się uczelnia z ukraińskim językiem wykładowym – filia Akademii Kijowskiej w Winnicy, przeniesiona następnie do Hoszczy na Wołyniu. Uczelnia ta istniała równolegle z założonym w roku 1661 polskim uniwersytetem we Lwowie, nazwanym znacznie później Uniwersytetem Jana Kazimierza. Kolegia powstały także 1700 roku w Czernihowie, w 1727 roku w Charkowie i w roku 1738 w Perejesławiu. Doniosłe znaczenie dla rozwoju kultury i oświaty wśród Ukraińców miało założenie przez Konstantego Wasyla Ostrogskiego w Ostrogu na Wołyniu akademii „nauk wyzwolonych”. Konstanty Ostrogski, gorliwy wyznawca i opiekun prawosławia, uważał za jedno z najważniejszych zadań Akademii kształcenie w okresie toczących się wówczas dyskusji religijnych kadry kadry dobrze przygotowanych polemistów, mogących stanąć w szranki ze zwolennikami obrządku rzymskiego. Dalekosiężny wpływ na kształtowanie się stosunków polsko-ukraińskich wywarło zawarcie w 1596 roku unii brzeskiej. W wyniku zmian terytorialnych, które zaszły po zawarciu unii lubelskiej, do trzech diecezji prawosławnych: chełmskiej, przemyskiej i halickiej, doszły dalsze: metropolitalna kijowska, połocka, smoleńska, czernihowska, turowska, łucka i włodzimierska. Pierwsze miejsca w Senacie zajmowali jednak katoliccy biskupi ordynariusze. Biskupi prawosławni nie byli zawsze traktowani z należytym szacunkiem przez szlachtę, a zwłaszcza przez magnatów. W 1548 roku utworzono w Kijowie niezależną od Moskwy metropolię prawosławną, bezpośrednio podległą Konstantynopolowi. Szlachtę prawosławną zrównano w prawach ze szlachtą rzymskokatolicką w latach 1563 i 1568. do Senatu nie dopuszczono jednak ani prawosławnego metropolity kijowskiego, ani też podporządkowanych mu biskupów. Starania o pojednanie Kościołów katolickiego i prawosławnego podjęli w 1439 roku uczestnicy soboru we Florencji. Warunkiem podpisanego wówczas aktu unijnego miała być zgoda „schizmatyków”, to jest zwolenników Kościoła wschodniego, na używanie przez łacinników w liturgii wyrazu Filioque (i od Syna), a przede wszystkim – uznania zwierzchnictwa papieża. Kościół wschodni miał zachować odrębność obrzędową i zwyczajową.


Warto również przeczytać:

William Henry Harrison
William Henry Harrison był dziewiątym prezydentem stanów Zjednoczonych. Urodził się on dziewiątego lutego 1773 roku w hrabstwie Charles City, w stanie Wirginia. Zmarł nat...

Prawa człowieka w Korei Północnej
Nie da się jasno określić w jakim stopniu są zachowywane prawa człowieka w Korei Północnej, ponieważ kraj ten jest wrogo nastawiony do obcokrajowców i ciężko jest się do ...

Unia Polityki Realnej
Unia Polityki Realnej to partia polityczna o charakterze konserwatywno – liberalnym. Została ona założona 14 listopada 1987 roku jako Ruch Polityki Realnej. Podpi...

Władza
Władza niewątpliwie kojarzy się z wywieraniem wpływy na innych i możliwością dokonywania decyzji, które decydują o danej grupie, czy państwie. Ale władza może także oznac...

Leszek Miller
Leszek Miller urodził się trzeciego lipca w Żyrardowie. Jest polskim politykiem, a także działaczem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a także liderem SLD oraz jej...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: