Polityka

Unia Pracy i Nowa Lewica

Inne strony warte obejrzenia: Miasto Poznań

Unia Pracy i Nowa LewicaUnia Pracy – w skrócie UP – jest partią polityczną w polskim parlamencie. Ma ona charakter socjaldemokratyczny. Została ona powołana do działania w czerwcu 1992 roku, gdy doszło do połączenia się paru organizacji lewicowych. Była ona ponadto związana parlamentarnym oraz rządowym sojuszem z Sojuszem Lewicy Demokratycznej w latach 2001 – 2005, a także w latach 2006 – 2008 była związana po części z Lewicą i Demokracją. Jeśli chodzi o program polityczny, jaki głosi ta partia ma on charakter socjaldemokratyczny. Oznacza to, iż pragną oni wprowadzić wielosektorową gospodarkę, a także rozbudowany system opieki społecznej. Unia Pracy również dąży do progresji podatkowej. Partia ta sprzeciwia się reprywatyzacji i stara się, aby prywatyzacja została ograniczona. Co więcej, należy dodać, iż Unia Pracy stara się doprowadzić do równouprawnienia kobiet oraz mężczyzn. Unia Pracy uważa, iż aborcja powinna być dopuszczalna. Ponadto domaga się, aby państwo było odłączone od Kościoła. Przewodniczącym Unii Pracy jest Waldemar Witkowski, natomiast wiceprzewodniczącymi tej partii politycznej są : Jarosław Tarasiński, Arkadiusz Horonziak oraz Marek Poniatowski. Nowa Lewica jest jedną z polskich partii politycznych. W skrócie nazywa się ją NL. Została ona zarejestrowana sądownie 9 kwietnia 2003 roku. Przewodniczącym tej partii politycznej jest Piotr Ikonowicz. Jak sama nazwa wskazuje, partia ta popiera lewicowy program polityczny. Ponadto określa ona siebie jako socjalistyczną, alterglobalistyczną oraz antykapitalistyczną. Ideologię Nowej Lewicy można określić jako trockizm oraz socjalizm demokratyczny. Ta partia z Piotrem Ikonowiczem na czele działa na zasadzie frakcji Nurtu Lewicy Rewolucyjnej. Partia walczy o to, aby Polska stała się krajem socjalistycznym, wolnym od bezrobocia, bezdomności, szowinizmu, rasizmu, antysemityzmu, a także pragnie wyciągnąć Polskę z nędzy. Nowa Lewica obiecuje ludziom, iż pragnie dążyć do tego, iż cała oświata stanie się dostępna i bezpłatna dla ludzi, ponadto społeczeństwo będzie miało dostęp do badań naukowych, a także do twórczości. Chcą oni rozbudować i polepszyć stan służby zdrowia. Gwarantują oni wolność wyznania i zapewniają równość tym, którzy nie mają żadnego wyznania. Partia ta także chce przyczynić się do rozwoju nauki oraz kultury. Dąży także do samoorganizacji społeczeństwa.


Warto również przeczytać:

Polityczne życie w Polsce
Nie da się ukryć, że życie polityczne w naszym kraju to dla wielu osób temat powszedni z tego względu, że możemy poczytać o nim wiele artykułów czy to w internecie czy te...

Prawica po II wojnie światowej
Po drugiej wojnie światowej, komunizm stał się zjawiskiem globalnym, a anty-komunizm stał się integralną częścią polityki wewnętrznej i zagranicznej Stanów Zjednoczonych...

Polityka współczesna a teorie Arystotelesa
Zgodnie z teorią Arystotelesa, polityka to po prostu sztuka rządzenia państwem, która powinna mieć na uwadze wyłącznie dobro wspólne. Chodzi więc o to, aby najważniejsze ...

Czechy, Słowacja i Węgry
W Czechach mamy do czynienia z systemem wielopartyjnym. W oparciu o kryterium genezy, czeskie partie polityczne, podobnie jak w innych państwach postkomunistycznych możn...

Ustrój polityczny Danii
Dania jest monarchią konstytucyjną, w której najważniejszą oraz największą władzę sprawuje monarcha. Tron może objąć kobieta bądź mężczyzna, którzy powinni należeć do koś...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: