Polityka

Unia Polityki Realnej

Inne strony warte obejrzenia:

Unia Polityki RealnejUnia Polityki Realnej to partia polityczna o charakterze konserwatywno – liberalnym. Została ona założona 14 listopada 1987 roku jako Ruch Polityki Realnej. Podpisywali ją między innymi Janusz Korwin – Mikke, Ryszard Czarnecki, Stefan Kisielewski, Stanisław Machalkiewicz, czy też Andrzej Sadowski. Ugrupowanie to zostało zarejestrowane 8 grudnia 1990 roku jako Konserwatywno – Liberalna Partia Unia Polityki Realnej. Partia ta posiadając swój własny program polityczny dąży między innymi do tego, aby podatki były znacznie niższe, ponieważ pomoże to ukształtować się polskiemu społeczeństwu i będzie się dostatniej żyło Polakom. Ponadto chcieli oni dokonać redukcji administracji państwowej. Do ich postulatów również zaliczało się usunięcie prawnych regulacji, które w dużym stopniu nie pozwalały wprowadzić działalności gospodarczej. Partia ta również uważała, iż prywatyzacja jest czymś dobrym i pragnęła wprowadzić ją do szkolnictwa, spółek państwowych, czy tez do państwowej służby zdrowia. Opowiadała się ona również za przywróceniem kary śmierci dla morderców i za tym, aby ubezpieczenia majątkowe, osobowe i społeczne miały ograniczoną rolę publiczną. Prawo i Sprawiedliwość – w skrócie PiS – to partia polityczna, która jest jedną z najsilniejszych w polskim parlamencie. Została ona zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 roku. Powstała ona, gdy popularny stał się Lech Kaczyński, ówczesny minister sprawiedliwości. W skład tej partii wchodzą członkowie ROP, AWS, PC, czy tez SKL. Prawo i Sprawiedliwość uważa, iż kary dla przestępców dokonujących gwałtów, morderstw, czy tez niszczących ludzkie mienie powinny być znacznie surowsze. Co więcej, jest ona zadowolona z integracji Polski z Unią Europejską oraz wykazuje entuzjazm wynikający z dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Partia ta była za tym, aby polska armia została wysłana do Iraku i nie chciała, aby żołnierze byli stamtąd wycofani. Ponadto, partia ta przeciwna jest zalegalizowaniu związków homoseksualnych, czy też miękkich narkotyków. Jest ona również przeciwna aborcji, czy tez eutanazji. Chciałaby ona natomiast, aby zostały przywrócone kary śmierci. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwne wprowadzeniu podatku liniowego. Obecny lider grupy – Jarosław Kaczyński – kandyduje w przedterminowych wyborach na prezydenta Polski.


Warto również przeczytać:

Ideologia konserwatyzmu
Konserwatyzm jest ideologią, która mówi o tym, że najważniejszą częścią człowieka jest tradycja, dlatego powinno się podążać za tradycyjnym porządkiem świata i wartości m...

Polityka w obecnych czasach
Obecnie z polityką naszego kraju wiąże się wiele emocji w związku ze zbliżającymi się wyborami na najważniejsze stanowisko w naszym kraju jakim jest właśnie fotel prezyde...

Zwierzchnictwo państwa rosyjskiego
Chmielnicki już w roku 1650 kilkakrotnie zwracał się do cara z prośbą o wzięcie Kozaczyzny pod opiekę przez państwo rosyjskie. Wykorzystywał wszystkie nadarzające się oka...

Kampania wyborcza
Kampania wyborcza, to okres w którym kandydaci na dane stanowisko w rządzie politycznym pokazują swój program polityczny. Bardzo często podczas kampanii wyborczej wykorzy...

Polityka edukacyjna
O tym jak ważna jest edukacja, oświata, wie każdy. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że państwo przeznacza zwykle spore środki na politykę edukacyjną. Główny nacisk kładzi...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: