Polityka

Układ polsko-szwedzko-ukraiński

Inne strony warte obejrzenia:

Układ polsko-szwedzko-ukraińskiNarastające spory i brak porozumienia z carem doprowadziło do tego, że dziesiątki tysięcy Ukraińców wysłano do prac przymusowych przy budowie Kanału Ładoskiego, a po zdobyciu w maju 1703 roku szwedzkiej fortecy Piotr I rozpoczął budowę w tym miejscu Twierdzy Petropawłowskiej, a potem nowego miasta Sankt Petersburga. Przy budowie pracowały tysiące spędzonych tam chłopów. Pod pretekstem przygotowań do wyprawy w głąb terytorium Szwecji car nakazał stawiać się nad Newą Kozakom. Tymczasem po rozmieszczeniu ich w kilku oddalonych od siebie obozach nad Newą niespodziewanie otoczyły ich oddziały rosyjskie, rozbroiły i zapędziły do katorżniczej pracy przy budowie portu oraz innych obiektów nowej stolicy. Bagniste okolice Newy bardzo źle wpływały na stan zdrowia spędzanych tam ludzi. Po kilku latach niewolniczej pracy większość Kozaków wyniszczyły głód i choroby – tylko nieliczni wrócili na Ukrainę. Po ostrej wymianie zdań, do jakiej doszło między Mazepą a carem i Minszykowem na naradzie wojennej w Żółkwi w maju 1707 roku, hetman kozacki zaproponował swoje usługi Leszczyńskiemu oraz przyłączenie Ukrainy wraz z Zadnieprzem do Rzeczypospolitej. W zamian postulował pozostawienie mu na tym terenie władzy i zachowanie kozackich swobód. Leszczyński już w listopadzie 1707 roku potwierdził kozackie przywileje. Król szwedzki Karol XII zaakceptował porozumienie z Kozakami dopiero po podjęciu decyzji o rozpoczęciu wojny z Rosją. Zimą 1707 roku Karol XII ruszył na Litwę. Armia szwedzka zachowywała się podobnie jak dawniej w okresie „potopu”. Na początku 1708 roku zawarto w Smorgoniach układ polsko-szwedzko-ukraiński. Niestety nie można odtworzyć jego treści. Wiadomo tylko, że przewidywał wejście Ukrainy na wzór unii hadziackiej w skład Rzeczypospolitej. Zawarto też kozacko-szwedzki układ wojskowy. Wszystko to odbyło się w tajemnicy przed carem. Zaniepokojony brakiem rozstrzygnięcia w konflikcie szwedzko-rosyjskim i obawiając się zemsty cara za zdradę. Mazepa zaczął szukać pomocy u przywódców konfederacji sandomierskiej hetmana Adama Sieniawskiego. Na przełomie września i października 1708 roku Karol XII wkroczył na Ukrainę, która stała się polem konfrontacji zbrojnej między Szwecją a Rosją. Mazepa podczas tych zmagań zamierzał pozostać w roli obserwatora. Jego podstawowym celem była obrona Ukrainy. Oficjalnie występował w „barwach rosyjskich”. Uchylał się od jawnego opowiedzenia się po stronie szwedzkiej.


Warto również przeczytać:

Organizacje zwane Hromadami
Poetycką kreację Wernyhory Juliusz Słowacki stworzył w dramacie Sen srebrny Salomei. Ukraiński wieszcz był tam „lirnym królem ostatnim", uosobieniem poezji ludowej,...

Polityka zagraniczna prowadzona przez PO
Platforma Obywatelska prowadzi bardzo intensywną poltykę zagraniczną. Przede wszystkim rząd Donalda Tuska od początku opowiada się za wzmocnieniem współpracy z Unią europ...

Polityka PGNiG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest zdecydowanie najbardziej liczącą się spółką na rynku gazu ziemnego w Polsce i jest z tego faktu bardzo dumne. Zajmuje się nie...

Walka o prawa dla ludności ukraińskiej
Iwan Aksakow jeden z ideologów wszechrosyjskiej i panslawistycznej koncepcji wspólnej ojczyzny, cynicznie oznajmiał: A co się tyczy prastarych ziem rosyjskich, zamieszkan...

Kara śmierci
Kara śmierci jest tematem, który bardzo często staje się powodem do dyskusji osób, które są za stosowaniem takiej kary oraz dla tych, którzy się jej brzydzą. Ciężko jest ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: