Polityka

Ucieczka Chmielnickiego

Inne strony warte obejrzenia: rozwód z orzeczeniem o winie warszawa

Ucieczka ChmielnickiegoJednym z posłów walczących o dotychczasowe przywileje Kozaków był Bohdan Chmielnicki. Delegacja kozacka dotarła jednak do Warszawy po zakończeniu obrad sejmowych, posłowie postanowili przedstawić więc swe postulaty na następnym Sejmie, wyznaczonym na jesień 1639 roku. I tym razem jednym z delegatów był Chmielnicki. W 1638 roku został on awansowany na setnika pułku czehryńskiego. W centrum życia politycznego Bohdan Chmielnicki znalazł się w związku z dążeniem Władysława IV do wywołania wojny z Turcją. W planach tych monarchę wspierał poseł wenecki. Przeciwne były szlachta i magnateria. Pretekstem do wojny miał być najazd tatarski na Polskę. Króla niepokoiły więc informacje wywiadowcze o pertraktacjach Kozaków z Tatarami, które mogly pokrzyżować jego plany. W celu przeciwstawienia się zawarciu antypolskiego sojuszu tatarsko-kozackiego król nakłonił kozacką starszyznę rejestrową do wysłania w roku 1646 poselstwa do Warszawy. Jednym z posłów był znów Bohdan Chmielnicki. Historycy do dziś nie potrafią jednogłośnie stwierdzić jak była treść ówczesnych uzgodnień, a zwłaszcza, czy król zgodził się na zorganizowanie wyprawy kozackiej na Morze Czarne i czy obiecał kozackim posłom podwojenie rejestru oraz wycofanie wojska z terenów położonych na południowy wschód od Białej Cerkwi, które mogłyby stanowić zalążek ziem będących pod kontrolą Kozaków. Takim właśnie planom sprzeciwiały się magnateria i szlachta. W ówczesnych stosunkach polsko-ukraińskich wystąpił nawet pewien wątek z mitologii greckiej, co dostrzegli już nawet współcześni. Główną bohaterką była „piękna Helena”, nazywana też Heleną kresową, z którą Bohdan Chmielnicki związał się w roku 1647. rywalem Chmielnickiego był Daniel Czaplicki, zarządca starostwa czehryńskiego, który w celu pozbycia się niewygodnego konkurenta usunął go siłą z majątku w Subotowie. Chmielnickiego oskarżono o bezprawne gospodarowanie na cudzych dobrach i uwięziono. Helena została żoną Czaplickiego. Chmielnickiego z poręki starszyzny Kozaków rejestrowych wypuszczono na wolność. Mściwy starosta czehryński oskarżył go wówczas o zdradę Rzeczypospolitej. Nie mając znikąd wsparcia, Chmielnicki uciekł na Zaporoże, gdzie od dawna chronili się Kozacy i chłopi coraz bardziej wypierani z ziem ukraińskich przez rozrastające się magnackie majątki. Chmielnicki został jednym z przywódców. Zawarł też sojusz z Tatarami, ujawniając im wrogie plany wobec polskiego króla.


Warto również przeczytać:

Polityka divide et impera
Mazepa podobnie jak Chmielnicki, dowodził dzielnym wojskiem, ale brakowało mu sprawnej kadry administracyjnej. Nie udało mu się zbudować fundamentów państwowości ukraińsk...

Monarchizm
Monarchia jest jednym z poglądów politycznych, według której najlepszym ustrojem dla państwa jest monarchia. Jest to także ideologia, która dąży do tego, aby w danym pańs...

Totalitaryzm, Komunizm, Nazizm Faszyzm
Totalitaryzm jest system rządu, który był charakterystyczny dla reżimów dyktatorskich w XX wieku. Ideologia ta dążyła do przejęcia totalnej władzy nad społeczeństwem oraz...

Grupy społeczne
W chwili urodzenia się człowiek to już staje się on członkiem jakieś konkretnej grupy społecznej. W przypadku narodzin naturalnie taką grupą społeczną staje się cała jego...

System rzšdów parlamentarnych
System rzšdów parlamentarnych jest systemem, który w charakteryzuje się tym, że władza ustawodawcza (parlament), ma o wiele więcej kompetencji nad władzš wykonawczš (prez...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: