Polityka

Trójpodział władzy

Inne strony warte obejrzenia: gabloty na sztandar

Trójpodział władzyKarol Ludwik Monteskiusz filozof, teoretyk prawa, francuski pisarz z okresu oświecenia dokonał podziału władzy na trzy uzupełniające się i współgrające ze sobą części. W dziele z 1748 roku ( „O duchu praw”) wyłożył swe poglądy polityczne, analizując przy tym obecne systemy ustrojowe i pokazując wady i zalety ich funkcjonowania. Przyczynił się on do spopularyzowania i rozpowszechnienia podziału sfer funkcjonowania państwa na trzy następujące typy: władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sadowniczą. Od czasów Monteskiusza mówimy o trój podziale władz na te trzy wspomniane wyżej władze, które w idealnym funkcjonowaniu powinny ze sobą współgrać, uzupełniać się, kontrolować się pomimo tego, ze są od siebie niezależne. Monteskiusz zauważył, że jeśli jedna osoba w swych rękach będzie posiadała pełnię władzy to wówczas dochodzi do wielu wypaczeń, czy nadużyć, przykładowo do tyrani, despotyzmu, itp. Natomiast rozdzielenie władzy zapewni jej znacznie lepsze funkcjonowanie, dla dobra całego państwa, a nie dla dobra pojedynczych jednostek, czy nawet jednostki. Model Monteskiuszowski jest współcześnie najchętniej przyjmowanym sposobem sprawowania władzy przez suwerenne i niepodległe państwa na całym świecie. Władzę ustawodawczą charakteryzuje to, że jej celem jest stanowienie prawa. We współczesnych państwach organem stanowiącym prawo jest zwykle parlament. W Polsce w skład parlamentu wchodzą posłowie (460 osób), senatorowie (100 osób) oraz eurodeputowani (50 osób). Parlament ma w swej mocy zmianę prawa, a także zmianę ustroju (poprzez wprowadzanie zmian w Ustawie Zasadniczej, to jest w Konstytucji) oraz kontrolowanie swej pracy (Senatorowie kontrolują pracę całego Rządu), czy pełni funkcję kreacyjną (powoływanie i odwoływanie członków do organów państwowych). Władza wykonawcza polega na wykonywaniu praw uchwalonych przez władzę ustawodawczą. W Polsce rolę władzy wykonawczej pełni Prezydent, Rząd, Premier i inne organy administracji państwowej. Inne określenie władzy wykonawczej to egzekutywa. Władza sądownicza jest równie ważna w koncepcji trójpodziału władz. W Polsce, na mocy Konstytucji z 1997 roku władzę sadowniczą stanowi Trybunał Konstytucyjny oraz sądy (jako niezawisłe organy stojące na straży przestrzegania prawa ustanowionego w kraju oraz prawa międzynarodowego, wśród którego najważniejsze są prawa człowieka).


Warto również przeczytać:

Program polityczny Bractwa Cyryla i Metodego
Po upadku powstania listopadowego i uśmierzeniu ruchów rewolucyjnych we Włoszech stosunki austriacko-rosyjskie wyraźnie się poprawiły. W 1833 roku doszło do zawarcia międ...

Stefan Niesiołowski i Beger
Marszałek sejmu, który zarówno atakuje jak i jest atakowany. Jego ataki dotyczą głównie PiS. Posłowie tej partii także oskarżają go o wszystko co najgorsze. Zarówno z jed...

Po ukończeniu studiów politologicznych
Po ukończeniu studiów politologicznych szanse są mieszane. Wszystko zależy od tego, kto jakie ma ambicje i czego oczekuje od przyszłej pracy. Głównymi zawodami po studiac...

Rząd w Polsce
Od zmiany systemu politycznego w 1989 roku, Polska jest rządzona na przemian przez partie prawicowe i lewicowe. We wrześniu tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego dziewiąteg...

Moskwa Trzecim Rzymem
Sprawa zjednoczenia Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej miała dla Rzeczypospolitej ważne znaczenie zwłaszcza od roku 1459, kiedy to obradujący w Moskwie synod orz...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: