Polityka

Trojka

Inne strony warte obejrzenia: dresówka z nadrukiem cyfrowym

TrojkaTrojka, jest to potoczna, a także nieformalna nazwa związku, który wytworzył się w Unii Europejskiej. W rzeczywistości jest to wręcz organ utworzony nieoficjalnie. Jest on związany z prezydencją Rady Unii Europejskiej. W skład takiej „Trojki” początkowo wchodziły tylko trzy państwa. Należała do nich aktualnie urzędująca prezydencja, a ponadto przeszła prezydencja oraz przyszła. Wówczas formacja ta zyskiwała nowe znaczenie, a także cele. Głównym zadaniem państw należących do „Trojki” było zapewnienie, aby istniała ciągłość oraz stabilność w coraz lepszym przygotowywaniu ministerstw kraju do działania oraz spójności. Wszystko to miało w rzeczy samej przygotować następną prezydencję do sprawowania władzy przez kolejne półrocze. Jednak skład „Trojki” uległ zmianie od Traktatu Amsterdamskiego. Od tego czasu w jej skład wchodzi obecna prezydencja, kraj, który ma ją następnie przejąć, a ponadto w skład wchodzi Wysoki Przedstawiciel do spraw WPZiB, a także Przewodniczący Komisji Europejskiej. Wszystko to ma na celu polepszenie polityki Unii Europejskiej oraz usprawnienie jej działania, aby wszystkie państwa członkowskie zyskiwały na tym. Klub Krokodyla to nieformalna i potoczna nazwa grupy eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego. Zadaniem tej grupy jest dążenie do coraz większej integracji europejskiej, a zatem można stwierdzić, iż ich zajęcie jest o wiele ważniejsze od innych eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego. Sama nazwa ma dość nietypowe pochodzenie, ponieważ wywodzi się z francuskiej restauracji „Au Crocodile”. Grupa ta powstała w roku 1980 z inicjatywy Alteriego Spinelliego. W rzeczy samej członkowie Klubu Krokodyla spotykali się początkowo w tej francuskiej restauracji na nieformalnych spotkaniach, gdzie prowadzili liczne dyskusje dotyczące polityki Unii Europejskiej. Należy jednak dodać, iż ci ludzie dopiero dążyli do utworzenia Unii Europejskiej. Pragnęli, aby między państwami Europy wytwarzała się coraz większa więź oraz integracja dzięki której mogli by utworzyć wspólnotę polityczną. Dzięki licznym spotkaniom tych mężczyzn doszło do uchwalenia Jednolitego Aktu Europejskiego, a także została powołana Unia Europejska do życia poprzez Traktat o Unii Europejskiej. Zatem działalność tych mężczyzn była bardzo ważna i przydatna, ponieważ dzięki nim doszło do założenia Unii Europejskiej.


Warto również przeczytać:

George Washington - ojciec założyciel
Przez amerykanów nazywany ojcem założycielem. Był I prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją karierę rozpoczął od służby wojskowej. To tam miał szansę nauczyć się jak funk...

Równość
Równość jest określeniem, iż każdy człowiek posiada takie same przywileje oraz obowiązku w życiu politycznym oraz społecznym. Jest to filozofia, która spełnia jeden z naj...

Kara śmierci
Kara śmierci jest tematem, który bardzo często staje się powodem do dyskusji osób, które są za stosowaniem takiej kary oraz dla tych, którzy się jej brzydzą. Ciężko jest ...

Podziały wyznaniowe na Kresach
W obecności przedstawiciela króla 9 października 1596 roku, po odprawionej liturgii mszalnej, arcybiskup połocki Hermogen odczytał w imieniu obecnych biskupów napisaną po...

Czarna supremacja
Czarna supremacja jest ruchem oraz ideologią, która głosi iż ludzie czarnej rasy są lepsi oraz ważniejszy od przedstawicieli innych ras. Jest to jedna z pseudonaukowych t...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: