Polityka

Traktat andruszowski

Inne strony warte obejrzenia: Nowe Puma Fenty by Rihanna aspirują do miana kolejnego hitu. Zobacz więcej i oceń ten model buta.

Traktat andruszowskiNowym hetmanem na Ukrainie prawobrzeżnej został Piotr Doroszenko. Na Ukrainie lewobrzeżnej wybuchły bunty kozackie przeciwko rozszerzeniu zakresu władzy mianowanych przez cara wojewodów, narzuconych w 1655 roku na podstawie tak zwanych „artykułów moskiewskich”. Układ sił w Europie Środkowo-Wschodniej zmienił się po wejściu w życie traktatu między Polską a Rosją zawartego 30 stycznia 1667 roku w Andruszowie. Do Polski powróciły tak zwane Inflanty Polskie oraz województwa połockie i witebskie. Rosja otrzymała Smoleńsk i Siewierszczyznę. W Andruszowie ustalono podział Ukrainy na prawobrzeżną, którą przyłączono do Polski, i rosyjską, położoną na lewym brzegu Dniepru. Znajdujących się w rękach rosyjskich, a położony na prawym brzegu Kijów miał po dwóch latach wrócić do Polski. Jednak w praktyce się to nie powiodło. Faktycznie miasto pozostało na przeszło dwa stulecia w granicach imperium rosyjskiego. Pod wspólną kontrolę obydwu państw przechodziło Zaporoże, stanowiąc jak gdyby pas ochronny, zaporę przed najazdami Tatarów i Turków. Postanowienia w Andruszowie oznaczały rezygnacje Polski z utworzenia księstwa ruskiego jako składowej części Rzeczypospolitej. Zapadła wtedy także brzemienna w skutki umowa o powierzeniu Polsce protekcji nad żyjącymi w Rosji katolikami. Rosji zaś zapewniono opiekę nad mieszkającymi w Rzeczypospolitej prawosławnymi. Po podpisaniu traktatu andruszowskiego na Ukrainie lewobrzeżnej wybuchło powstanie. Na jego czele stanął hetman Iwan Brzuchowski, który przyjął zwierzchnictwo Turcji. Jeszcze wcześniej przeciwko polskim rządom wystąpił Piotr Doroszenko. Już w grudniu 1666 roku Kozacy Doroszenki wspólnie z Tatarami zaatakowali wojska koronne stacjonujące na Ukrainie. Działania wojenne wznowiono late, 1667 roku. Na Ukrainę i Wołyń wtargnęli Tatarzy, a ich oddziały połączyły się z wojskami Doroszenki. Polaków wsparł przybyły z Zaporoża ataman Iwan Sirko. Mimo wielokrotnej przewagi przeciwnika hetman polny koronny Jan Sobieski w październiku 1667 roku pokonał główne siły Kozaków i Tatarów pod Podhajcami i zmusił ich do zawarcia traktatów, w których Tatarzy odnawiali pokój, a Kozacy otrzymywali amnestię i wracali pod zwierzchnictwo Polski. Zwycięstwo w tej wojnie przyniosło Sobieskiemu zasłużoną sławę i zapewniło uzyskanie buławy wielkiej koronnej. W 1668 roku Doroszenko wyprawił się na Ukrainę lewobrzeżną i usunął tracącego wpływy Brzuchowskiego. W ten sposób przez pewien czas stał się po zabójstwie swojego rywala jedynym hetmanem ukraińskim. Jego pułki zostały jednak wyparte przez wojska rosyjskie, a Demjan Mnohohriszny został nowym hetmanem Ukrainy lewobrzeżnej. W roku 1669 przyjął tak zwane „artykuły głuchowskie”, które jeszcze bardziej ograniczały autonomię ukraińską.


Warto również przeczytać:

Ukraina między Europą a Rosją
Ukraina próbuje ułożyć sobie kontakty zarówno z Europą a Rosją i jej plan polega na nieangażowaniu się militarnym w żaden układ i angażowaniu się ekonomicznym we współpra...

Ideologia anarchia
Anarchia jest ideologia, która mówi o tym, że polityka sprawia same zło na ziemi. Jednak często jest źle odbierana i ludzie myślą, że tylko chce, aby na świecie nie istni...

Winston Churchill
Jeden z najwybitniejszych polityków w historii. Był niezwykłym człowiekiem, który poza karierą polityczną zajmował się wieloma innymi rzeczami. W młodości ukończył Royal ...

Rzeczpospolita Polska, Litwa i Ruś
15 lutego 1386 roku Jagiełło przyjął chrzest w Krakowie, nadano mu imię Władysław, trzy dni później poślubił Jadwigę, a 4 marca został koronowany. W tym czasie dla państw...

Absolutyzm i Demokracja
Absolutyzm w polityce określa rodzaj władzy, jaki najczęściej jest sprawowany przez monarchę absolutnego. Absolutyzm zakłada, że cała władza ma się skupiać w rękach jedne...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: