Polityka

Teoria umowy społecznej

Inne strony warte obejrzenia: Odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Teoria umowy społecznejwedług tej teorii państwa powstawały poprzez umowy społeczeństw. Było to wywołane odpowiednimi zabiegami handlowymi i militarnymi pomiędzy danymi społecznościami, pomagało to ludziom w przeżyciu i możliwe było zawiązywanie o wiele korzystniejszych form istnienia, niż jest to w przypadku samoczynnego rozwoju. Społeczeństwa nawiązywały umowy, które sprawiały, że po pewnym czasie coraz bardziej zażyłe stosunki łączyły te społeczności i pozwalały im na o wiele więcej korzyści z umów, które posiadały. Początkowo małe społeczności zaczęły się rozrastać o kolejne, co dawało połączenie się w jedno państwo, które posiadało wspólne interesy i o wiele łatwiej było można prowadzić wszelkie interesy w imieniu wszystkich obywateli danego społeczeństwa. Teoria ta jednak może przeplatać się z innymi, co oznacza, że nie ma konkretnej teorii dla każdego państwa, przykładowo początkowo państwo powstawałoby poprzez teorię umowy społecznej, a następnie przez teorię podbojów i przemocy, która zakładała odmienne wartości i rodzaj zdobywania kolejnych terenów i tworzenia się kraju. Teoria umowy społecznej jest jedną z najbardziej humanitarnych sposobów na powstawanie państwa i najbardziej prawdopodobną.


Warto również przeczytać:

Efekt Bradleya
Efekt Bradleya jest ciekawym zjawiskiem, który występuje w krajach, które posiadają różne stosunki polityczne pomiędzy danymi rasami, przykładem takich krajów może być US...

Sojusz Lewicy Demokratycznej
Sojusz Lewicy Demokratycznej – w skrócie SLD – jest polską centrolewicową partią polityczną. Powstała ona 15 kwietna 1999 roku, a zarejestrowana została sądow...

Dążenie do egalitaryzmu
Kozaczyzna zjednała sobie nie tylko prawosławne duchowieństwo, ale również świeckie środowiska, które w katolicyzmie upatrywały rywala w staraniach o zdobycie szerokich w...

Niepolityczne przyczyny wojen
Różnice etniczne, nakładające się na rozbieżność wyznaniową, sprzyjały narastaniu konfliktów rozstrzyganych często przy użyciu siły. W roku 981 książę kijowski Włodzimier...

Czym jest system partyjny
System partyjny jest to układ wszystkich partii politycznych, które tworzą relacje i zależności, noszące znamiona systemu. Można go interpretować w sposób dwojaki: statyc...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: