Polityka

Teoria podboju i przemocy

Inne strony warte obejrzenia: Praca w Toruniu

Teoria podboju i przemocyTeoria podboju i przemocy określa powstawanie państwa poprzez wojny oraz dominację. W tej teorii państwo, czy też grupa ludzi, którzy posiadają o wiele większą siłę, zaczyna podbijać okoliczne tereny i ludności, przez to kraj rozrasta się. Narzucone są wszelkie prawa, które istnieją w kraju podbijającym. Kraje podbite zazwyczaj poddają się władzy podbijającemu, jednak często rozpoczynały się w historii ludzkości rewolucje. Bardzo ważnym elementem tej teorii jest to, że państwo podbijało inne poprzez wojny, nie zakładano pokojowego rozwiązania, co również wpływało na życie społeczeństwa podbitego, które mogło być traktowane jako rasa gorsza. Jednym z największych państw, które wykorzystywało ten sposób jest Imperium Rzymskie, które podbiło blisko połowę ówczesnego świata, wpływając bardzo mocno na kulturę oraz wszelkie aspekty życia w społeczeństwie. Teoria podboju i przemocy jest sposobem najokrutniejszym, ale także jednym z najbardziej realnych zaraz po teorii umowy społecznej. Każda z teorii może na siebie nachodzić, co również sprawia, że człowiek nie wykorzystuje jedynie jednej teorii, ale również poszczególne, w danym czasie, co wpływa na rozwój każdego z krajów w odmienny sposób.


Warto również przeczytać:

Krótko o „Platformie Obywatelskiej”
Platforma Obywatelska – w skrócie PO - jest polską partią polityczną, która została założona jako stowarzyszenie 24 stycznia 2001 roku. Natomiast prawnie została on...

Okupacja terenów Ukrainy prawobrzeżnej
azepa stał się jednym z największych posiadaczy ziemskich na lewobrzeżnej Ukrainie. Budował barokowe cerkwie i monastery. Zajmował się publicystyką. Opiekował się Akademi...

Pierwsza dama
Bardzo ważnym elementem kampanii wyborczej każdego kandydata jest poparcie jego rodziny a szczególności jego współmałżonki. Dlatego taka kobieta musi być odpowiednio przy...

Kozacy
W okresie panowania Jagiellonów państwo polskie stało się środkowoeuropejską potęgą. Umocnienie po zwycięstwie nad Krzyżakami pozycji na wschodnim pograniczu oraz skutecz...

Strajki chłopskie
W szesnastu powiatach Galicji Wschodniej najszerzej ogarniętych strajkami rolnymi przeciętna powierzchnia gospodarstw wynosiła od 1,7 hektara do 2,3 hektara. Gospodarstwa...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: