Polityka

Teoria marksistowska

Inne strony warte obejrzenia: Praca Rzeszów Roman-Adwokat.pl biuro detektywistyczne poznań

Teoria marksistowskaTeoria marksistowska zakłada, że państwa powstawały w związku przyczynowo-skutkowych w społeczeństwie, które rozwijało się pod wpływem gospodarki. Początkowo w społeczeństwu istniała równość, jednak pod wpływem gospodarki zaczęła powstawać różnica pomiędzy osobami, które posiadają, a osobami, które nie posiadają dóbr. Sprawiło to, że osoby posiadające zaczęły kontrolować pozostałych. Zaczęła powstawać władza, która po pewnym czasie zaczęła się rozrastać. Teoria marksistowska, jest teorią, która w dużej mirze jest zależna również od pozostałych teorii i jest jedną z najbardziej popularnych i prawdopodobnych, jednak sama teoria marksistowska nie mogłaby istnieć i nie powstałoby żadne państwo ,jeżeli nie korzystano by z pozostałych teorii, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś o wiele lepszy i bogatszy, co sprawi, że my sami zaczniemy być tym, co nie posiadają nic i będziemy musieli poddać się władzy pochodzącą z innych części świata. Teoria marksistowska jest bardzo mocno zależna od gospodarki, co również wpływa na to, jak kraj się rozwijał ekonomicznie w późniejszych latach.


Warto również przeczytać:

Wybory prezydenckie
Wybór prezydenta w Polsce odbywa się co pięć lat, chyba, że dojdzie do różnych wydarzeń, które przyspieszą wybory prezydenta. Ta sama osoba, która objęła stanowisko prezy...

Obecna sytuacja w PIS-ie
W chwili obecnej Prawo i Sprawiedliwość wciąż jest bardzo aktywną grupą politycznie. Jest ona największą grupą partyjną w polskim parlamencie – liczy sobie 35 senat...

Międzynarodowa arena polityczna
Stopniowo zacierały się też różnice między Kozakami a chłopami. Sprzyjało temu znoszenie przez władze Rzeczypospolitej praw narodowych Kozaków. W 1696 roku z sądów ziemsk...

Nowe ruchy społeczne
Nowymi ruchami społecznymi nazywa się różnego rodzaju ruchy społeczne, które wytworzyły się na fali młodzieżowej w latach 60 wieku XX. Przede wszystkim ruchy te miały cha...

Ruch społeczny
Ruchem społecznym możemy nazwać formę zbiorowego, spontanicznego ruchu społeczeństwa, w którym społeczeństwo pragnie zdobyć dane korzyści i wymusić zmiany. Ruch społeczny...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: