Polityka

System rządów parlamentarnych

Inne strony warte obejrzenia: stockbud.pl

System rządów parlamentarnychSystem rządów parlamentarnych jest systemem, który w charakteryzuje się tym, że władza ustawodawcza (parlament), ma o wiele więcej kompetencji nad władzą wykonawczą (prezydent i rząd). Jednakże władza ustawodawcza i wykonawcza uzupełniają ją, co sprawia, że władza nie leży, jedynie w rękach parlamentu, ale również władza wykonawcza może wnosić własne projekty ustaw i tym podobne. Możemy również rozróżnić dwa systemy rządów parlamentarnych ze względu na to, jaki elementem władzy ma większe kompetencje. Możemy wyróżnić: władzę parlamentarno-gabinetową (w której parlament ma o wiele więcej kompetencji niż gabinet – czyli rząd i prezydent) oraz na gabinetowo-parlamentarny (w której analogicznie, gabinet ma większe kompetencje). System ten nie jest wybierany w określanych państwach, ponieważ każdy z krajów może mieć własny system władzy, ponieważ wszystko zależy od danego kraju. Nie ma najlepszego rodzaju władzy i to od polityków zależy, czy władza w takim państwie jest sprawowana w odpowiedni sposób. System rządów parlamentarnych jest jednak dosyć często wybieranym sposobem, ponieważ nie daje on prezydentowi aż tak wielkiej władzy.


Warto również przeczytać:

Plusy i minusy unii horodelskiej
Znacznie większe wpływy – w porównaniu z Rusi± Halick± – prawosławie miało na obszarach zamieszkałych przez ludno¶ć pochodzenia ruskiego na Białorusi. Ko¶ciół...

Co należy wiedzieć o polityce
Przeciętny Polak wie o polityce naprawdę niewiele. Najczę¶ciej ludzie tłumacz± to tym, że po prostu nie maj± cierpliwo¶ci, aby wysłuchiwać informacji o kolejnych aferach,...

Co kraj to obyczaj
Jak mówi starodawne i bardzo znane przysłowie, że co kraj to obyczaj. I tak w rzeczywisto¶ci jest, ponieważ każde państwo rz±dzi się swoimi prawami, ma swoje ustanowione ...

Ustrój polityczny
Ustrój polityczny to bardzo ważna kwestia, która dotyczy każdego kraju, w którym dochodzi do sprawowania władzy. Okre¶lanie do jakiej to formy państwa należy dany kraj cz...

Kampania prezydencka 2010
Kampania prezydencka jaka odbędzie się już w czerwcu 2010 roku z pewno¶ci± będzie pod każdym względem szczególna. Niew±tpliwie przebiegnie w cieniu katastrofy prezydencki...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: