Polityka

System rządów prezydenckich

Inne strony warte obejrzenia:

System rządów prezydenckichSystem rządów prezydenckich jest inny od systemu rządów parlamentarnych, ponieważ jest on zależny od prezydenta kraju i to właśnie prezydent ma o wiele większe kompetencje i skupia on w swoich rekach o wiele większą władze. Sam prezydent łączy w sobie funkcję szefa rządu i głowy państwa, co sprawia, że jest on odpowiedzialny za rząd i państwo reprezentując je. W tym systemie władzy prezydenckiej, władza ustawodawcza i wykonawcza są sobie równorzędne i to sprawia, że państwo rozwija się zależnie od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Prezydent ma pełnie władzy wykonawczej i funkcje reprezentatywne w kraju, co sprawia, że skupia się w nim bardzo dużo władzy. Jest to system używany niezależnie od kraju czy też jego położenia. Tak jak w przypadku krajów, które posiadają system parlamentarny, jest to sprawa wyłącznie państwa, jaki system rządów posiadają. Jednak system ten jest o wiele mniej korzystny dla obywateli, którzy nie chcą aby tak duża władza skupiała się w rękach jednego człowieka. Władza prezydenta w wielu państwach nie miałaby szans istnieć, ponieważ zbyt duże ambicje mogłyby zniszczyć kraj i doprowadzić go do wielu problemów.


Warto również przeczytać:

Władza ustawodawcza
Władza sprawowana w państwie to bardzo istotna kwestia w funkcjonowaniu niemal każdego kraju na świecie. Bywa tak, że władza nie jest rozdzielane między poszczególne jedn...

Ruchy polityczne
W obecnych czasach istnieje kilka koncepcji tego, jak mogły powstawać państwa, każda z nich jest uwarunkowana tym, jak ludzie podchodzili do tworzenia i zwiększania teryt...

James Madison
James Madison był czwartym prezydentem Stanów Zjednoczonych i urodził się szesnastego marca 1751 roku w Wirginii. Natomiast zmarł dwudziestego ósmego czerwca 1836 roku ró...

Kozacka wolność i nieskrępowanie
Społeczność kozacka oprócz miejscowych chłopów składała się także z chłopów polskich – zbiegów z Małopolski Zachodniej i z Grodów Czerwieńskich. Dołączyli do nich u...

Chester Alan Arthur
Chester Alan Arthur został wybrany na urząd dwudziestego pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chester Arthur urodził się dnia piątego października 1829 roku w Fair...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: