Polityka

System rządów parlamentarno-prezydenckich

Inne strony warte obejrzenia: http://rezonans.warszawa.pl/ chłopak do wynajęcia na wesele Tanie Blachy i Płyty Warstwowe Dzierżenin

System rządów parlamentarno-prezydenckichSystem ten charakteryzuje się przeplataniem kompetencji dla władzy ustawodawczej i wykonawczej z systemów rządów parlamentarnych i prezydenckich. Często jest ten system nazywany systemem rządów półprezydenckich lub mieszany. W systemie tym istnieje dwuczłonowa władza wykonawcza, czyli istnieje rząd oraz prezydent, które osobno istnieją. Ustawodawstwo leży w rękach rządu oraz parlamentu, natomiast władzą wykonawczą zajmuj się prezydent. Jednakże głowa państwa ma całkowite prawo do rozwiązywania parlamentu. Podobieństwo do systemu prezydenckiego leży w tym, że rodzaj wyboru prezydenta jest właśnie podobny do systemu rządów prezydenckich. Prezydent jest wybierany w powszechnych i wolnych wyborach, w których może wziąć udział pełnoprawny obywatel kraju. Prezydent również ma prawo ustawodawcze i może wydawać ustawy za zgodą rządu. Parlament posiada silną władzę, jednak nie jest on na na takim poziomie jak w innych systemach. Bardzo ważnym elementem tego rodzaju rządów jest to, że system ten miesza właśnie w sobie elementy systemu parlamentarnego oraz prezydenckiego, co bezpośrednio wpływa na formę rządów w państwie.


Warto również przeczytać:

Polityka prorodzinna
Bardzo często słyszy się, że rodzina jest ni mniej ni więcej tylko podstawową komórką społeczną. Nic zatem dziwnego, że w programach partii politycznych tak wielką wagę p...

Richard Milhous Nixon
Richard Milhous Nixon był trzydziestym siódmym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się w dniu dziewiątego stycznia 1913 roku w Yorba Linda w Kalifornii. Zma...

Charles de Gaulle
Polityk, który w czasie II wojny światowej wziął na siebie odpowiedzialność kierowania rządem Francji na emigracji. Posiadał niezwykłe zdolności, które pozwoliły mu zdoby...

William Howard Taft
William Howard Taft był dwudziestym siódmym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją prezydenturę pełnił on w latach 1909 – 1913. Urodził się on w dniu piętnastego w...

Politologia, nauka społeczna
Politologia jest jedną z podstawowych nauk społecznych, jako taka cieszy się ogromnym zainteresowaniem jako kierunek kształcenia uniwersyteckiego. Politologia jako nauka ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: