Polityka

Surowe kary za krytykę reżimu

Inne strony warte obejrzenia: www.pro-iustitia.pl kancelaria prawna olsztyn

Surowe kary za krytykę reżimuWojna Rosji z Turcją zrujnowała kraj – straty ludzkie oraz materialne były ogromne. Po śmierci Danyły Apostoła w 1734 roku caryca Anna nie zezwoliła już na wybór nowego hetmana. Stanowisko to zastąpiono Zarządem Urzędu Hetmańskiego, w którego skład wchodzili Ukraińcy i Rosjanie. Na czele Zarządu stał rezydent książę Aleksy Szachowski. Za panowania cesarzowej Anny i jej wszechwładnego faworyta Johanna Birona surowo karano za krytykę reżimu. Osoby podejrzane przesłuchiwano w Tajnej Kancelarii, która mogła je skazać na śmierć lub zesłanie. Do składania donosów o prowadzonych rozmowach zobowiązani byli członkowie rodzin i najbliżsi przyjaciele podejrzanego. Codziennym zjawiskiem na Ukrainie lewobrzeżnej stały się odtąd lęk i powszechna podejrzliwość. W 1734 roku przewodniczący Rady Gubernatorskiej książę Bariatynski wydał nakaz aresztowania wszystkich radnych magistratu w Kijowie oraz skonfiskowania dokumentów dotyczących osób wybranych do rady miasta Kijowa. Warunki życia na Ukrainie lewobrzeżnej skomplikowały się jeszcze bardziej w latach 1735–1739, kiedy tereny te stały się bezpośrednim zapleczem wojsk rosyjskich w czasie wojny z Turcją. W 1750 roku hetmanem Ukrainy mianowano Kyryła Rozumowskiego. Był on młodszym bratem ukraińskiego Kozaka Ołeksija Rozumowskiego – faworyta carycy Elżbiety. Wcześniej na polecenie carycy, wyprowadzono z Ukrainy wojska rosyjskie i rozwiązano Zarząd Urzędu Hetmańskiego. Przeprowadzono także korzystną dla ludności Ukrainy lewobrzeżnej reformę sądownictwa, administracji cywilnej, trybu powoływania do służby wojskowej i awansowania na stopnie oficerskie. Uniwersał hetmana Kyryła Rozumowskiego z 1760 roku zezwalał chłopom na opuszczenie miejsc zamieszkania, ale dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody dziedzica i pozostawieniu całego dobytku. W 1763 roku cesarzowa Katarzyna II zatwierdziła ten uniwersał, zastrzegając, że chłopi mieszkający w jednej wsi dłużej niż dziesięć lat muszą już w niej pozostać. Dwadzieścia lat później wprowadzono całkowity zakaz opuszczania przez chłopów swoich panów. Kyryło Rozumowski podporządkował sobie Kijów i Zaporoże. Podstawowymi jednostkami administracyjno-wojskowymi było tak trzydzieści osiem kureni. Hetman planował wprowadzenie powszechnego obowiązku szkolnego dla wszystkich kozackich synów. W hetmańskiej rezydencji w Głuchowie zbudowano wiele pałaców. W teatrze występowały zagraniczne zespoły teatralne i śpiewacy operowi z Włoch.


Warto również przeczytać:

Odpowiedni program wyborczy
Jednym z głównych kluczy do powodzenia się jakiejkolwiek kampanii wyborczej jest stworzenie odpowiedniego programu wyborczego. Każdy polityk świadomy jest tego, że bez ta...

Grupa Wyszehradzka
Grupa Wyszehradzka, inaczej V4 to określenie o charakterze nieformalny używane do określenia Czechosłowacji, Polski i Węgier. Powstał on 15 lutego 1991 roku, kiedy to pre...

„Obyśmy byli razem!”.
Problemem ówczesnego stosunku do prawosławnych było uporczywe żądanie ze strony łacinników Polaków czy Litwinów ponownego chrztu przy przechodzeniu do Kościoła katolickie...

Reformy józefińskie
Wprowadzone w życie przez Józefa II w latach 1781–1782 akty prawne, zwane patentami, nie tylko zwalniały chłopów z osobistej zależności od pana, lecz również ogran...

Tematyka filmów politycznych
Filmy polityczne w obecnych czasach przede wszystkim dotyczą niedawnych wydarzeń, głównie z okresu lat 80 wieku XX. Był to bardzo burzliwy okres w dziejach Polski, dlateg...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: