Polityka

Struktura wewnętrzna OBWE

Inne strony warte obejrzenia: skuteczny i doświadczony prawnik i adwokat Świętochłowice zaprasza do współpracy

Struktura wewnętrzna OBWEZa logo Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie powszechnie przyjęto znak prostokątny, na którego składają się cztery inne prostokąty. Są one wypełnione kolorem niebieskim, mają białe ramki i w każdym z nich znajduje się na biała litera skrótu OSCE (OBWE w języku angielskim). Organizacja ta jest zdecentralizowaną pod względem administracyjnym. Posiada zarówno instytucje o charakterze politycznym, organizacyjnym jak również szereg innych. Do najważniejszych i najbardziej znanych organów nalezą tak zwane Szczyty OBWE, czyli spotkanie szefów państw i rządów krajów członkowskich. Zwoływane są równo co drugi rok w celu ustalenia celów na najbliższy okres czasu. Również co dwa lata odbywają się Konferencje Przeglądowe. Adekwatnie do nazwy, ich zadaniem jest przeglądanie podjętych i realizowanych aktów w ramach współpracy bezpieczeństwa. Oceniają one efektywność działania i co więcej, mogą przygotowywać własne dokumenty. Kolejnym ciekawym organem jest Rada KBWE przekształcona dzisiaj na Radę Ministerialną. Tworzą ją ministrowie spraw zagranicznych spotykający się minimum co rok. Nazywa się ją organem decyzyjnym, ze względu na jej charakter konsultacyjny. Ponadto jest odpowiedzialna za przygotowanie Szczytów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Za czasów KBWE Komitet Wysokich Przedstawicieli, obecnie Wysoka Rada to organ odpowiedzialny za podejmowanie i zarządzanie decyzjami politycznymi. Składa się z dyrektorów politycznych ministerstw spraw zagranicznych poszczególnych państw członkowskich a jej posiedzenia odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Do instytucji o charakterze politycznym należą również Stała Rada i Urzędujący Przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Stały Komitet kiedyś, dziś Stała Rada działa od Szczytu do Szczytu. Koordynuje działanie całej organizacji i realizację celów przez poszczególne elementy składowe sojuszu. Przewodniczący natomiast wybierany jest corocznie spośród ministrów spraw zagranicznych. Warto wspomnieć o Trójce, czyli o współpracy między poprzednim, obecnym a przyszłym Przewodniczącym OBWE. Ma ona zapewnić spójność i płynne przejście od jednego kandydata do drugiego. Organy organizujące pracę wewnętrzną to między innymi Sekretariat , Sekretarz Generalny oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka.


Warto również przeczytać:

Franklin Pierce
Franklin Pierce był czternastym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pierce urodził się w dniu dwudziestego trzeciego listopada 1804 roku w Hillsborough, w New Hamps...

Zróżnicowanie etnicznie społeczeństwa
W roku 1392 Jagiełło przekazał zwierzchnictwo nad państwem litewskim wielkiemu księciu Witoldowi, który poparł jego małżeństwo z Jadwigą. Układ ten stworzył dla szlachty ...

Plusy i minusy unii horodelskiej
Znacznie większe wpływy – w porównaniu z Rusią Halicką – prawosławie miało na obszarach zamieszkałych przez ludność pochodzenia ruskiego na Białorusi. Kościół...

Leszek Miller i Korwin-Mikke
Były premier od początku swoimi wypowiedziami potrafił celnie ocenić rzeczywistość. Nie oszczędzał nikogo i głośno krytykował tych, którzy jego zdaniem na to zasłużyli.,,...

Kobiety w polskiej polityce
Przyjęło się, że polityka jest światem typowo męskim, jednak stopniowo zaczyna się to zmieniać. Na całym świecie kobiety pełnią najwyższe państwowe funkcje, w Polsce jesz...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: