Polityka

Strajki chłopskie

Inne strony warte obejrzenia: olejek do włosów

Strajki chłopskieW szesnastu powiatach Galicji Wschodniej najszerzej ogarniętych strajkami rolnymi przeciętna powierzchnia gospodarstw wynosiła od 1,7 hektara do 2,3 hektara. Gospodarstwa, posiadające więcej niż 5,6 ha, stanowiły zaledwie 0,9 procent ogólnej ich liczby. Istniała również liczna grupa rodzin chłopskich wcale nieposiadających ziemi. Pracę w folwarkach wykonywali także rolnicy w zamian za pożyczkę, za pastwisko lub za drewno z lasu dworskiego. Obszar ogarnięty strajkiem rozszerzył się w kierunku centralnych i zachodnich powiatów ziem zaboru austriackiego, obejmując również powiaty zamieszkane w większości albo w znacznej części przez Polaków. Do osiedli, gdzie strajkowali ukraińscy chłopi, dołączały także gminy o przewadze ludności polskiej. Wiosną 1905 roku strajki chłopskie w Galicji Wschodniej ogarnęły stopniowo powiaty: sokalski, buczacki, stanisławowski, tłumacki, bohorodczański, rohatyński, przemyślański, sanocki, bobrski i drohobycki. Informacje o licznych protestach chłopów polskich i ukraińskich w imperium rosyjskim przedostawały się na galicyjską wieś dzięki prasie wydawanej przez ruch ludowy (między innymi przez „Przyjaciela Ludu") i socjalistyczny („Prawo Ludu") oraz poprzez wydawnictwa radykałów ukraińskich, „Hromadskij Hołos" i gazetę Ukraińskiej Partii Socjaldemokratycznej (UPSD) dla chłopów „Czerwonyj Prapor". Pisma te były przemycane przez granicę z zaboru rosyjskiego, a także z Ukrainy Naddnieprzańskiej. Współdziałanie nie usunęło jednak różnicy zdań. Część ukraińskich socjalistów (a także radykałów chłopskich) zarzucała PPSD (Polskiej Partii Socjaldemokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego), że całą Galicję uważa za kraj polski, za część przyszłego państwa polskiego – a przecież każdy naród powinien być panem we własnej chacie – również naród ukraiński. W artykule Rusko-polska zgoda i ukraińsko-polskie bratanie z 1906 roku Iwan Franko wskazał, że w Galicji Wschodniej ucisk narodowy wykorzystywany jest przez nacjonalistów polskich i ukraińskich. Ignorują oni zagadnienia społeczne, aczkolwiek ucisk w Galicji nie ma wyłącznie narodowego charakteru - pisał Iwan Franko. Ukraińskiej sprawy narodowej nie można załatwić drugoplanowymi działaniami ani – tym bardziej – obietnicami. Polsko-ukraińskie stosunki nie ulegną poprawie, dopóki utrzymywana będzie przymusowa jedność zachodniej i wschodniej Galicji.


Warto również przeczytać:

Konstytucja RP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najważniejszym aktem prawnym, który jest podstawą wszelkiego prawa polskiego. Według niej funkcjonuje Polska jako kraj. Reguluj...

Ruch społeczny „Slow food”
Slow Food jest ruchem społecznym, którego głównym celem jest propagowanie tradycyjnych produktów żywieniowych oraz tradycyjnych kuchni, które wywodzą się z różnych region...

Spory światowe w polityce
Polityka jest przyczyną wielu sporów światowych. Ludzie będący przy władzy wytwarzali w przeszłości chore systemy, które rujnowały kraj i całe społeczeństwo. Władza wciąg...

Theodore Roosevelt
Theodore Roosevelt był dwudziestym szóstym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją kadencje pełnił aż osiem lat czyli od 1901 roku do 1908 roku. Urodził się dwudziestego ...

John Quincy Adams
John Quincy Adams był szóstym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urodził się on jedenastego lipca 1767 roku w Braintree, w stanie Massachusetts. Zmarł natomiast dwudzieste...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: